Chemia /285 prac/

 • Ocena brak

  SOLE WAŻNE GOSPODARCZO - WĘGLANY

  Są to substancje krystaliczne, zwykle białe lub bezbarwne, trudno rozpuszczalne w wodzie ( najtrudniej BaCO3, CaCO3, SrCO3 ), z wyjątkiem węglanów litowców i na ogół węglanów kwaśnych. Wodne roztwory węglanów wskutek hydrolizy wykazują odczyn zasadowy. Wszystkie węglany rozpuszczają się w roztworach...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /6 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLE WAŻNE GOSPODARCZO - INNE AZOTANY

  Azotan srebra - AgNO3, nazwa farmaceutyczna - Lapis. Bezbarwna substancja krystaliczna o temperaturze topnienia 208,6­C, dobrze rozpuszczalna w wodzie, alkoholach, acetonie, pirydynie. Łatwo redukuje się do metalicznego srebra. Działa żrąco na skórę. Otrzymywany przez działanie kwasu azotowego HNO3 na...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLE WAŻNE GOSPODARCZO - AZOTANY

  Sole te są substancjami krystalicznymi, zwykle bezbarwnymi, dobrze rozpuszczalnymi w wodzie. Podczas ogrzewania powyżej temperatury topnienia rozkładają się z wydzieleniem tlenu - stąd ich silne właściwości utleniające. Niektóre azotany znalazły szerokie zastosowanie jako cenne nawozy mineralne, niektóre...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /2 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLE WAŻNE GOSPODARCZO

  Sole są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. Skorupa ziemska składa się głównie z soli i tlenków. W wodzie morskiej występują różne jony soli np.: Na+, K+, Mg2+, Cl-, SO4 2-. Wiele soli stanowi kopaliny, czyli surowce wydobywane z ziemi metodami górniczymi. Przede wszystkim jest to chlorek sodu - sól...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samozapłon

  Samozapłon - samorzutne zapoczątkowanie spalania (np. wybuchu), nie wymagające inicjującego działania iskry elektrycznej lub płomienia. Może nastąpić w mieszaninach gazów, cieczy palnych oraz niektórych ciał stałych (np. substancje piroforyczne) z tlenem lub powietrzem. temperatura samozapłonu, powyżej...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /3 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój chemii w XIX w.

  Wiek XIX przyniósł wiele nowych teorii i odkryć w dziedzinie chemii. Najważniejszym osiągnięciem uczonych XIX-wiecznych było opisanie i pogrupowanie pierwiastków chemicznych pod względem właściwości. W okresie tym odkryto ich wiele. Na początku stulecia chemicy znali kilkanaście substancji...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /8 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roztwory

  Roztwór właściwy- jest to jeden z rodzajów roztworów. Roztwór właściwy charakteryzuje się tym , że poszczególne składniki znajdują się w stanie bardzo dużego rozproszenia. Cząsteczki w roztworze właściwym mają rozmiar około 10-7. Roztwory właściwe mogą występować we wszystkich trzech stanach...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /7 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcje chemiczne

  Reakcje egzotermiczne:

  2Mg + O2 = 2MgO

  CH4 + 2O2 Ž CO2 + 2H2O

  Zn + 2HCl Ž ZnCl2 + H2

  Fe + 2HNO3 Ž Fe(NO3)2 + H2

  2NaOH + H2SO4 Ž Na2SO4 + H2O

  KOH + HNO3 Ž KNO3 + H2O

  Reakcje endotermiczne:

  2HgO Ž 2Hg + O2

  Cu(OH)2 Ž CuO + H2O

  N2 + O2 Ž 2NO 2% produktu przy 2000°C

  H2 + J2 Ž 2HJ

  CaCO3...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny zanieczyszczeń atmosfery i sposoby jej usuwania. Efekt cieplarniany

  Międzynarodowa Komisja ds. Zmian Klimatu (przewiduje ocieplenie o 1-3,5 *C do 2100 roku oraz wzrost poziomu morza o kolejne 15-95 centymetrów. Całą winą obarcza się człowieka i Efekt cieplarniany. Efekt cieplarniany to nie samo zło. Jest naturalnym procesem, gwarantującym życie na Ziemi. To dzięki niemu...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /6 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeróbka węgla kamiennego

  Węgiel jest pierwiastkiem najczęściej występującym w przyrodzie. Historia wydobycia węgla liczy już ponad półtora wieku, a w 1993 r. jego łączna produkcja osiągnęła 3655 mln ton. Natomiast łączne wydobycie do 1980 r. ocenia się na 140 mld ton, przy czym 60% jego ogólnej produkcji spala się w...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /6 873

  praca w formacie txt

Do góry