Chemia /285 prac/

 • Ocena brak

  Tlenki & Wodorotlenki & Kwasy

  Tlenki:

  P2O5;MgO

  Kwasy:

  H3PO4

  Zasady:

  Mg(OH)2

  Sole:

  Mg3(PO4)2

  Wiązania jonowe:

  -kowalencyjne (atomowe)

  cząsteczka wody jest dipolem /cząsteczka polarną/;

  asocjacja-tworzą się cząsteczki w wodzie.

  E>1,7-wiązaania jonowe

  E<1,7-wiązania atom.spolaryzowane

  Tlenki:

  -tlenki...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /1 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest TLEN

  Symbol chemiczny O od nazwy łacińskiej oxygenium, pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, masie atomowej 15,9994; należy do grupy tlenowców. Gaz bezbarwny bezwonny i bez smaku, słabo rozpuszczalny w wodzie (w temperaturze 20°C 31 cm3 tlenu w 1 dm3 wody). Temperatura krzepnięcia -218,4°C, temperatura...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /3 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie kwasów i zasad - Teoria rozpuszczalnikowa

  Jest to teoria o raczej ogólnym znaczeniu. Została opracowana przez Franklina (1905). Teoria ta zakłada, że w wodzie oraz w innych bezwodnych rozpuszczalnikach, jak ciekły amoniak, dwutlenek siarki, fosgen itp., ma miejsce proces autojonizacji prowadzący do utworzenia się kationów i anionów:

  2H2O = H3O+ +...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie kwasów i zasad - Teoria Ursanowicza

  Najbardziej ogólną z dotychczas omawianych jest definicja kwasów i zasad podana w 1939 r. Przez Ursanowicza: kwasem jest każda substancja zdolna do odszczepiania zasady i utworzenia soli. Zasadą jest każdy donor anionów lub elektronów, akceptor kationów oraz każda sunstancja zdolna do zobojętnienia kwasu i...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie kwasów i zasad - Teoria Lewisa

  Ogłoszona w 1923 r. przez Lewisa teoria kwasów i zasad jest jeszcze bardziej ogólna niż teoria protonowa Lowry’ego i Bronsteda. Według tej ostatniej kwasem jest każdy donor protonów, a zasadą – każdy akceptor protonów. W ujęciu Lewisa zasadą jest każdy donor pary elektronowej, natomiast kwasem jest każdy...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /1 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie kwasów i zasad - Teoria Lowry’ego – Bronsteda

  Teorią tę zwaną również teorią protonową kwasów i zasad opracował duński chemik Bronsted i niezależnie od niego Anglik Lowry (1923). Punktem wyjścia nowszej, szerzej ujętej teorii kwasów i zasad, była rewizja zbyt uproszczonego w teorii Arrheniusa modelu jonu wodorowego i uwypuklenie faktu, że...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /5 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie kwasów i zasad - Teoria Arrheniusa

  Teoria dysocjacji elektrolitycznej Arrheniusa dała podstawy do zdefiniowania kwasów i zasad. Ponieważ molowe ciepło zobojętnienia kwasu zasadą (57,8 kJ/mol) jest takie samo jak molowe ciepło łączenia się jonów wodorowych z jonami hydroksylowymi na wodę:

  H++ OH– =H2O + Q Q= 57,8 kJ/mol

  Arrhenius...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /2 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki toksyczne - IPERYT – WCIĄŻ GROŹNY

  Nie są prowadzone obecnie żadne działania mające zabezpieczyć broń chemiczną spoczywającą na dnie Morza Bałtyckiego. Naukowcy do dziś nie znają nawet wszystkich miejsc, w których ja zatopiono. Zaraz po II wojnie światowej alianci zatopili co najmniej 65 tys. ton niemieckich bomb, zawierających m.in...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /2 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki toksyczne - SPOSOBY ODKAŻANIA ZATRUTYCH TERENÓW

  Przed środkami trudno lotnymi, występującymi w postaci kropli gęstej cieczy ochronić może specjalna odzież ochronna i maska przeciwgazowa. Natomiast przed lotnymi środkami toksycznymi (gazami) wystarczająco chroni sama maska przeciwgazowa.

  Wraz z maską przeciwgazową powinno przenosić się Indywidualny...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /3 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki toksyczne - TOKSYCZNE ŚRODKI PRZEMYSŁOWE

  W warunkach pokoju najbardziej śmiercionośnymi gazami są: tlenek węgla (CO) CO ( tlenek węgla(II), tlenek węgla, czad ) jest to bezbarwny, bezwonny, palny, bardzo toksyczny gaz, słabo rozpuszczalny w wodzie. Z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Z chlorem tworzy fosgen, z metalami — karbonylki. Tworzy...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /6 496

  praca w formacie txt

Do góry