Chemia /285 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest Wapń

  Wapń Ca, calcium

  Pierwiastek chemiczny należący do grupy II A w układzie okresowym, liczba atomowa 20, masa atomowa 40,1. Znanych jest 20 izotopów wapnia, w tym 6 trwałych. W przyrodzie występuje w minerałach: wapieniu, marmurze, kalcycie, kredach (kreda jeziorna, kreda pisząca), aragonicie, szpacie...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /2 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utlenianie i redukcja

  Utlenienie - polega na podwyższeniu stopnia utle-nienia pierw. (oddawanie elektronów). Redukcja - obniżenie stopnia utlenienia pierw. (przyjmowanie elek-tronów).Reduktor - pod-wyższa swój stopień utle-nienia (oddaje elektrony). Utleniacz - obniża swoj stopień utlenienia (przyj-muje elektrony).

  grupa 1a 2a...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /1 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ujemne skutki działania izotopów promieniotwórczych

  IZOTOPY są to atomy tego samego pierwiastka chemicznego mające jednakową liczbę protonów lecz różne ilości neutronów.

  Oprócz 272 stabilnych izotopów wszystkich pierwiastków znanych jest około 2000 ich izotopów promieniotwórczych (radioizotopów). Izotopy promieniotwórcze stosowane są w wielu dziedzinach...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /10 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzywa sztuczne

  Poliamidy, polimery termoplastyczne, bezbarwne lub kremowe, o gęstości 1,1 g/cm3. Są rozpuszczalne w kwasach i fenolach. Poliamidy otrzymuje się przez polikondensację: ω-aminokwasów, diamin z kwasami dikarboksylowymi lub polimeryzację laktamów.

  Poliamidy mogą zaabsorbować do kilku procent wody. Ulegają...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /2 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzywa sztuczne powstające w reakcjach polimeryzacji

  Polimeryzacja jest to proces łączenia się ze sobą cząsteczek reaktywnego związku chemicznego, zwanego monomerem, z utworzeniem cząsteczki polimeru, bez wydzielenia się produktów ubocznych. Najczęściej stosowanymi monomerami są związki organiczne, zawierające w swojej cząsteczce wiązanie podwójne...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /15 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Charakterystyka wybranych tworzyw sztucznych

  Polietylen, -[-CH2-CH2-]n-,

  Jest to tworzywo o doskonałych właściwościach dielektrycznych, dużej odporności na działanie kwasów, zasad, soli i większości związków organicznych. W węglowodorach alifatycznych, aromatycznych i chlorowcopochodnych, polietylen pęcznieje. Polietylen ułożony w ziemi może...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /11 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Właściwości tworzyw sztucznych

  Coraz szersze stosowanie tworzyw sztucznych, przy bardzo dużej ich różnorodności, zmusiły zarówno odbiorców, jak i producentów do opracowania ujednoliconej i zarazem ogólnie obowiązującej metodyki badań tych materiałów. Takie postępowanie umożliwiło porównanie właściwości poszczególnych tworzyw na...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /1 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Otrzymywanie polimerów

  Wyjściowymi surowcami do otrzymywania monomerów są przede wszystkim ropa naftowa i gaz ziemny (baza petrochemiczna) oraz węgiel kamienny. Procesy otrzymywania monomerów są przedmiotem technologii związków organicznych, a zagadnienia dotyczące wytwarzania polimerów wchodzą w zakres technologii chemicznej...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /5 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Klasyfikacja tworzyw sztucznych

  Szybki rozwój wytwarzania i przetwórstwa tworzyw sztucznych, wprowadzenie do produkcji nowych gatunków tworzyw oraz rosnąca liczba oznaczeń handlowych zadecydowały o konieczności dokonania klasyfikacji tej grupy materiałów. Próby takiej klasyfikacji podejmowano od dawna, przyjmując różne kryteria podziału...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /6 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Postacie handlowe tworzyw sztucznych

  Do przetwórstwa na wyroby gotowe dostarcza się zwykle tworzywa sztuczne w postaci żywic, tłoczyw lub półwyrobów (półfabrykatów). Żywice sztuczne mogą występować jako tzw. żywice techniczne do bezpośredniego przetwórstwa lub stanowić surowiec wyjściowy do wytwarzania tłoczyw, laminatów, farb i...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /3 487

  praca w formacie txt

Do góry