Chemia /285 prac/

 • Ocena brak

  Jakie jest przewodzenie prądu przez pierwiastki?

  Metale posiadają elektrony, które łatwo odłączyć od atomu, w wyniku czego powstaje jon. Mając strukturę metaliczną łatwo przewodzą prąd dzięki tym właśnie oddanym elektronom. Istnieją też pierwiastki, takie jak krzem czy ger­man, które przewodzą prąd znacznie gorzej niż metale, lecz lepiej...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są metale przejściowe?

  Czwarty okres rozpoczyna się należącym do I gru­py potasem (K) o liczbie atomowej 19. Posiada on 8 elektronów na trzeciej powłoce (M) oraz jeden elektron na czwartej powłoce (N). Dzięki temu jego własności są bardzo podobne do właściwości na­leżącego do 3. okresu sodu (Na), metalu alkalicz­nego...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /3 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest metal?

  Wydaje się nam, że wiemy, co to jest metal. Okazuje się jednak, Że chemik może określić mianem metalu większość pierwiastków i nie wszystkie pasują do naszych wyobrażeń. Co to jest metal? Pytanie z pozoru wydaje się banalne. Czysty metal posiada połysk. Jest stosunkowo twardy, cechuje się dosyć...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozróżnić metale od niemetali w układzie okresowym pierwiastków?

  Układ okresowy pierwiastków jest podzielony na okresy (poziomo) oraz grupy (pionowo). Numer okresu, do którego należy dany pierwiastek odpo­wiada liczbie powłok elektronowych w jego ato­mie. Przynależność pierwiastka do danej grupy związana jest z liczbą elektronów na zewnętrznej powłoce...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /3 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są kryształy molekularne?

  Jak już wspomniano, sieć krystaliczna może być również utrzymywana przez wiązania jonowe i metaliczne. Istnieje jednak inny rodzaj kryształu - kryształ molekularny. W sieci takiego kryształu cząsteczki połączone wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem kowalentnym (ewentualnie atomy gazu szlachetnego) są...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest wiązanie meta­liczne?

  Metale też tworzą stosunkowo duże krysz­tały, składające się z dodatnio naładowanych rdze­ni atomowych — jonów, między którymi swobodnie przemieszczają się elektrony z zewnętrznej po­włoki. Te swobodne elektrony nie są związane z którymkolwiek z rdzeni atomowych tworzących strukturę. To...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest wiązanie jonowe?

  Jeżeli atom ma na zewnętrznej powłoce 1, 2 lub 3 elektrony, to mogą one zostać przekazane innemu atomowi. Sód (Na) ma pojedynczy elektron na powłoce M, zaś chlor (Cl) ma na tej powłoce aż 7 elektronów. Gdy atom sodu przekaże swój elek­tron atomowi chloru, oba uzyskają stabilną konfi­gurację z...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest wiązanie kowalentne?

  W' wiązaniu kowalentnym atomy wiążą się ze sobą dzięki uwspólnieniu elektronów na ostatnich powłokach. Atom tlenu ma na przykład 6 elektronów na powłoce L, która jest jego powłoką zewnętrzną. Gdy dwa atomy tlenu uwspólnią po dwa elektrony, to na każdej z powłok L, które mo­gą zawierać do 8...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są wiązania chemiczne?

  Wiele pierwiastków może łączyć się z sobą, tworząc trwałe związki chemiczne. Wiązania te istnieją dzięki siłom różnego typu i o różnych wartościach. Zaledwie chemicy zdążyli zaakceptować atomistyczną teorię budowy materii, a już fizycy dowiedli istnienia mniejszych czą­stek...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są powłoki elektronowe?

  Liczbę elektronów na każdej z powłok określają prawa mechaniki kwantowej, a w szczególności odkryta w 1925 roku przez Austriaka Wolfganga Pauliego 1900-1958 zasada mówiąca, że dwa dowolne elektrony nie mogą charakteryzować się zestawem identycznych liczb kwantowych. Zgod­nie z nią na powłoce K...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 032

  praca w formacie txt

Do góry