Biologia /2 723 prac/

 • Ocena brak

  Cykl rozwojowy włośnia krętego

  Cykl rozwojowy włośnia krętego: Włosień kręty jest jednym z najgroźniejszych pasoźytów. Samica od 2-5mm, samiec do 1,5mm. Po zjedzeniu nie zbadanego sanitarnie mięsa świni domowej lub dzika, w którym znajdują się otorbione larwy, następuje zarażenie. W wyniku enzymów trawiennych larwa wydostaje się z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl rozwojowy glisty ludzkiej

  Cykl rozwojowy glisty ludzkiej: pasożyt, bytuje w jelicie cienkim człowieka, jest rozdzielnopłciowa, samice są większe 20-40cm, ciało mają wyprostowane, a samce są mniejsze do 14cm. Samica składa na dobę 200000 jaj, wydostają się na zew. z kałem żywiciela. Przy odpowiedniej temp., wilgotności i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl Krebsa

  Cykl składający się z ciągu reakcji enzymatycznych zachodzący w mitochondriach. Kwas pirogronowy powstały w procesie glikolizy zostaje utleniony (dzięki NAD+), odłącza się cząsteczka CO2 (dekarboksylacja oksydacyjna) i dzięki koenzymowi A powstaje czynny kwas octowy - acetylo-CoA. Może on powstać...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cukry, kwasy, makro i mikroelementy

  Biosfera-przestrzeń w której żyją organizmy żywe. Pierw wyst. w największ. il.w powietrzu:N 78, O 21, CO2 0,5, Ar 0,05. skorupie ziem: O-49,5 Si-23,5, Al.-7,5, Fe-5,1,Ca-3,4, Na-2,6,K-2,4,Mg-1,9, inne-2,7 śr.wodnym-Ca, Mg, Na, O,H, organizmie:O-51,1,C-40,H-6,6,N-0,7,inne-1,2. Przykłady na jedność przyr...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /2 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cukry, tłuszcze, białka

  Cukry Proste :

  Biozy

  Pentozy : ( ryboza, dezoksyryboza )

  heksozy :( glukoza, fruktoza )

  Dwucukry: maltoza,laktoza,sacharoza

  Wielocukry: glikogen, celuloza, skrobia, chityna

  Białka: Proteiny (proste) albuminy,globiny,kolagen

  Proteidy : hemoglobina, chlorofil

  Podział enzymów ze wzgłędu na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co zrobić z odpadami?

  Odpady są to uboczne produkty działalności człowieka, nieprzydatne w miejscu i czasie, w którym powstały, szkodliwe lub uciążliwe dla środowiska przyrodniczego.

  Przyjmując za kryterium podziału miejsce powstawania rozróżnia się 2 grupy odpadów:

  - odpady komunalne - powstające na terenach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /11 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest kwiat

  Kwiat - organ sporofitu, w którym wykształcają się elementy rozrodu płciowego roślin nasiennych, przekształcony, skrócony pęd rośliny kwiatowej. U większości roślin okrytonasiennych kwiat składa się z pręcików, słupków, a także u wielu roślin z okwiatu (często zróżnicowanego na działki kielicha...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /2 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA PARKINSONA - Jak można leczyć chorobę Parkinsona

  Wprowadzenie do terapii choroby Parkinsona pod koniec lat 60-tych lewodopy, wraz z kolejnymi postępami w farmakoterapii i w leczeniu chirurgicznym, znacznie poprawiło rokowanie w tej chorobie. Współczesne metody lecznicze pozwalają opóźnić o kilka lat wystąpienie nasilonych objawów choroby, poprawiają czas...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /2 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA PARKINSONA - Rozpoznanie choroby Parkinsona

  Ponieważ nie ma specyficznego, definitywnego testu czy metody diagnostycznej, rozpoznanie choroby Parkinsona stawia się na podstawie klinicznych objawów choroby. Niestety, objawy te mogą występować również w innych chorobach, co powoduje niekiedy błędy diagnostyczne. Lewodopa, najbardziej akceptowana forma...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA PARKINSONA - Przyczyny choroby Parkinsona

  Objawy choroby Parkinsona wywołane są zmianami zwyrodnieniowymi komórek nerwowych znajdujących się w pewnych rejonach mózgu zwanych jądrami podstawy, które to jądra odgrywają ważną rolę w kontroli czynności ruchowych. W jednym z tych jąder, a mianowicie w istocie czarnej znajdują się barwnikonośne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /1 154

  praca w formacie txt

Do góry