Biologia /2 723 prac/

 • Ocena brak

  Etap transkrypcji

  Etap transkrypcji:zachodzi na terenie jądra komórkowego i polega na przepisaniu informacji genetycznej z DNA na RNA.-transkrypcja zachodzi zgodnie z zasadą komplementarności.-substratem do syntezy RNA są trifosfonukleotydy,odłączanie 2 grup fosforanowych dostarcza energii potrzebnej do wytworzenia wiązania...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /2 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Enzymy, hormony, witaminy

  Enzym to zw nazywane biokatalizatorami reakcji chemicznej w organizmie. Ich zadaniem jest obniżenie energii aktywacji oraz przyspieszenie reakcji.

  Budowa enzymów: enzym=apoenzym(cz. białka)+koenzym(cz.niebialkowa)

  Idealne dopasowanie apoenzymui koenzymu jest war. Aktywności

  Działanie enzymu substratu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Enzymy - Informacje ogólne

  Enzymy, grupy białek działających w komórkach i płynach ustrojowych żywych, organizmów jako biokatalizatory reakcji biosyntezy i rozkładu. W komórce enzymatycznej występują pojedynczo lub tworzą układy wieloenzymatyczne (np. układ oksydazy pirogronianowej), katalizujące szereg następujących po sobie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /4 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Enzymy które tną DNA

  ENZYMY , KTÓRE TNĄ DNA NA FRAGMENTY I ŁĄCZĄ JE POZWALAJĄC NA NIEZLICZONĄ ILOŚĆ KOMBINACJI TYCHŻE.

  RESTRYKTAZY - tną DNA tworząc powtarzalny komplet fragmentów.

  Restryktazy (inaczej enzymy restrykcyjne , endonukleazy restrykcyjne) - to enzymy izolowane z bakterii , zdolne do rozpoznawania...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /6 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - TRANSLACJA

  Translacja - proces, w którym następuje odczyt informacji genetycznejz mRNA i synteza białka. Biorą w nim udział oprócz matrycy ( mRNA ) i aminokwasów także cząsteczki tRNA ( dostarczające aminokwasów ), rybosomy oraz szereg czynników wspomagających.

  Przetransportowany do cytoplazmy mRNA może ulec...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /8 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - TRANSKRYPCJA

  Transkrypcja to proces, w którym informacja zawarta w DNA - zapisana w formie sekwencji deoksyrybonukleotydów - przepisana zostaje na język rybonukleotydów w pre-mRNA podczas reakcji katalizowanej przez enzym zwany polimerazą II RNA.

  Jak już wspomniano, każdy z etapów ekspresji jest bardzo złożony. Sama...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /25 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - CHROMOSOMY EUKARIOTYCZNE ZAWIERAJĄ TELOMERY

  Ponieważ chromosomy eukariotyczne są cząsteczkami liniowymi, narażone są na niebezpieczeństwo stopniowego skracania - w kolejnych rundach replikacyjnych - które dla komórki mogłoby być brzemienne w skutki. Niebezpieczeństwo to związane jest z brakiem możliwości wypełniania luki po wycięciu skrajnego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /1 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - EUCARYOTA POSIADAJĄ CZTERY RÓŻNE REPLIKAZY

  Spośród pięciu rodzajów polimeraz DNA występujących w komórkach eukariotycznych, cztery są enzymami zaangażowanymi w proces replikacji. Trzy z nich -, -, - oddziaływuj ą z DNA jądrowym, natomiast czwarta pełni rolę replikazy na terenie mitochondriów i chloroplastów.

  Aktywność polimeraz regulowana...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - REPLIKACJA A WIELKOŚĆ I ORGANIZACJA GENOMU EUKARIOTYCZNEGO

  Proces podwajania ilości DNA rozpoczyna się w tzw. miejscach inicjacji, których w DNA eukariotycznym ze względu na jego długość jest bardzo wiele. I tak dla przykładu, w największym spośród czterech chromosomów Drosophila liczącm 62 mln. p.z. replikacja startuje z ponad 6 tys. miejsc ( tzw. Ori ). U...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /2 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - REPLIKACJA DNA ORGANIZMÓW EUKARIOTYCZNYCH

  Replikacja jest procesem, w którym zachodzi podwojenie ilości materiału genetycznego w komórkach mających wejść w podział - mitotyczny lub mejotyczny - to znaczy będących w fazie S cyklu komórkowego. Znaczenie replikacji jest najwyraźniej widoczne, kiedy poruszony zostaje temat "losu informacji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /1 654

  praca w formacie txt

Do góry