Biologia /2 723 prac/

 • Ocena brak

  Gazy cieplarniane, efekt cieplarniany, zmiany klimatyczne na Ziemi

  Gdy temperatura wzrasta o kilka stopni.

  Blisko 30% docierającego do Ziemi promieniowania słonecznego odbija się od atmosfery i powierzchni naszej planety, od chmur; pozostała część, zatrzymywana przez Ziemię, jest następnie wypromieniowana w otaczającą przestrzeń w postaci promieniowania...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /6 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki społeczne

  Struktura socjalna są to związki socjalne, które tworzą gatunki jednej populacji. Chodzi w nich oto, że te same zwierzęta jednego gatunku, mogą pełnić różne funkcje w stadzie. Organizacja socjalna u kręgowców polega na trzech zasadach:

  a) zachowania terytorium - kiedy np. jelenie zajmują swoje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /4 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gady - Informacje ogólne

  Gady to gromada kręgowców której największy rozkwit przypadł na erę mezozoiczną, z 18 rzędów gadów obecnie żyją tylko cztery, pozostałe wymarły w końcu ery mezozoicznej. Współczesne gady należą do czterech rzędów: żółwie, krokodyle, hatterie i gady łuskonośne, które dzielą się na dwa podrzędy:...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /1 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja tkanki nabłonkowej

  Główną funkcją tkanki nabłonkowej jest osłanianie ciała zwierzęcia od środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego ( np. osłania jelito). Tworzy ona pokrycie ciała, wyściela światło jelita i naczyń krwionośnych. Tkanka nabłonkowa tworzy twory rogowe, np. pióra, paznokcie, łuski, rogi. Niektóre...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotosynteza - Informacje ogólne

  Metabolizm - całokształt przemiany materii, której towarzyszy przemiana energii zachodząca na poziomie komórki i organizmu wielokomórkowego. Przemiany metaboliczne dzielimy na anabolizm i katabolizm.

  Reakcje anaboliczne są to reakcje syntezy z niskoener- getycznych substratów powstaje wysokoenergetyczny...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /9 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotosynteza, Oddychanie, Odżywianie - pojęcia

  Fotosynteza - (asymilacja węgla);proces wytwarzania związków organicznych z dwutlenku węgla i wody kosztem energii słonecznej; mogą ją przeprowadzać rośliny zielone (chlorofil) i bakterie (mające bakteriochlorofil).

  Faza świetlna fotosyntezy - przeksztalcanie energii świetlnej w energię wiązań...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /2 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotosynteza - przebieg

  Fotosynteza jest podstawowym anabolicznym procesem biologicznym, polegającym na wyłapaniu kwantów promieniowania świetlnego przez chlorofil i przekształcenie ich energii w energie chemiczną.

  Głównym zadaniem fotosyntezy jest "wyprodukowanie" ze wody i dwutlenku węgla jak najwięcej związków organicznych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /3 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotosynteza i chemosynteza

  Autotrofizm - samożywne - fotosynteza lub chemosynteza

  Heterotrofizm - cudzożywne - spożywają pokarmy w całości, kawałkach itp.

  Fotosynteza

  dzięki chlorofilowi roślin produkowany pokarm i woda z solami min.

  H2O + sole min + chlorofil + en.sł. ->C6H12O6 (glukoza)+ ATP (energia)

  Istota fotosyntezy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /8 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotooddychanie - Informacje ogólne

  W warunkach wysokiej temperatury (zamknięte aparaty szparkowe) następuje zużycie CO2

  wzrost stężenia wytwarzanego podczas asymilacji tlenu (etap jasny)

  soja

  kukurydza

  ziemniaki

  Zmniejszenie wydajności fotosyntezy a mimo tego przyrost masy ® zużywając związki przeznaczone w normalnym cyklu do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjologiczne funkcje organizmu

  1. Synteza i rola kwasów żółciowych.

  Stanowią 50% składników żółci. Są wytwarzane w hepotocytach, podlegają procesowi czynnego wydzielania do mikrokanalików żółciowych i po zagęszczeniu w pęcherzyku żółciowym są wydalane dalej drogami żółciowymi do światła jelita, gdzie pełnią szereg ważnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /6 470

  praca w formacie txt

Do góry