Biologia /2 723 prac/

 • Ocena brak

  Glony i ich miejsce w łańcuchu troficznym

  Glony są to najprostsze, samożywne rośliny plechowe. Jest ich ponad 20 tysięcy gatunków, do których zalicza się głównie sinice, eugleniny, okrzemki, zielenice, brunatnice i krasnorasy. Występują w wodach morskich i słodkich, rzadziej występują na lądzie (w miejscach wilgotnych). Są jedno lub...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /1 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Glista ludzka

  Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) jest jednym z najpospolitszych pasożytów człowieka. Według niektórych źródeł do 25% wszystkich ludzi może być nim zarażonych! W Polsce liczba zarażeń waha się od 1-18% (zależy od regionu).

  Glista jest pasożytem jelita cienkiego człowieka. Zwykle u chorych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /2 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glikoliza - Informacje ogólne

  Glikolizę możemy scharakteryzować krótko jako beztlenowy proces przemiany, głównie glukozy, zachodzący w komórkach zwierząt i dostarczający energii w postaci ATP. Uproszczona reakcja glikolizy wygląda następująco:

  C6H12O6 + 2Pi + 2ADP = 2CH3CHOHCOOH + 2ATP + H2O

  W procesie glikolizy uczestniczy 11...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /2 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gimnastyka wspiera proces leczenia

  Gimnastyka lecznicza została zdefiniowana w jed-nym z podręczników jako "leczenie za pomocą me-todycznych ruchów (...) wykonywanych przez leka-rza bez udziału chorego lub też przy jego udziale". Do ru-chu aktywnego są zaliczane: chodzenie, bieganie, wiosło-wanie, pływanie itd. Ta "aktywność sportowa"...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /2 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geny i białka

  "Naukowcy uważali niegdyś, że jeden gen odpowiada jednemu rodzajowi mRNA, czyli jednemu białku (...). Teraz wiadomo, iż każdy gen może być odczytywany kawałkami, które są łączone i cięte, wskutek czego powstają rozmaite typy mRNA(...). "

  Jak to w końcu jest z tymi białkami i genami?

  Chodzi w nim...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /5 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geny a nowotwory

  Nowotwory powstają głównie wskutek szeregu modyfikacji zachodzących w informacji genetycznej dotyczącej regulacji prawidłowego rozwoju i różnicowania się komórek.

  Proces nowotworzenia może być regulowany na dwa sposoby: stymulujący lub hamujący namnażanie i wzrost. Aby powstał nowotwór, muszą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /7 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genetyka - Informacje ogólne

  I PRAWO MENDLA

  tzw. prawo czystości gamet - mówi, że w gametach(haploidalnych komórkach płciowych)znajduje się po jednym z pary alleli determinujących określoną cechę np. barwę kwiatu.Jeden z alleli dominuje i uwarunko- wana przez niego cecha sie urzeczywistnia, drugi zaś ustępuje i zewnętrznie się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /5 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genetyka i jej wkład w różne dziedziny życia

  Porównując wiedzę rozpatrywaną na płaszczyźnie osiągnięć i ingerencji w genetykę na początku XX wieku i obecnie , możemy wyciągnąć jeden podstawowy wniosek - dokonał się olbrzymi progres w tym kierunku . Gdy zaczęto dopiero dyskutować o nowej dziedzinie biologii - genetyce , nie było mowy o...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /5 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENETYCZNE PODSTAWY NOWOTWORÓW

  W normalnym, prawidłowo funkcjonującym organizmie współpracuje ze sobą kilkadziesiąt bilionów komórek. Komórki te kontaktują się, przesyłają sygnały, regulują wzajemnie swoje podziały i wzrost, a głównym celem ich istnienia jest przeżycie organizmu jako całości. W sytuacjach ekstremalnych komórki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gąbki i ich struktura

  Do typu Porifera należy około 5 tys. gatunków gąbek. Te proste wielokomórkowe organizmy żyją w środowiskach wodnych, większość z nich morzu. Żywe gąbki bywają szarobrunatne, ale mogą być jaskrawozielone, pomarańczowe lub fioletowe. Są zwykle śliskie w dotyku a ich ciało może mieć wysokość od 1...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /2 838

  praca w formacie txt

Do góry