Biologia /2 723 prac/

 • Ocena brak

  Komensalizm - Informacje ogólne

  Organizmy powiązane są ze sobą różnymi typami współzależności. W przyrodzie nie ma organizmu, który nie byłby w jakiś sposób uzależniony od innych organizmów . Producenci, konsumenci i reducenci powiązani są ze sobą na wiele różnorodnych sposobów. Ścisłe związki pomiędzy dwoma różnymi gatunkami...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Felix Dodano /10.10.2011 Znaków /3 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klonowanie - Posłuszeństwo wobec Stwórcy

  Czy rodząca niepokój i wątpliwości zapowiedź klonowania człowieka nie jest współczesną wieżą Babel, a powiedzenie: "stwórzmy człowieka na podobieństwo swoje" - współczesną wersją Bożych słów: "Uczyńmy człowieka na obraz nasz" (I Moj. 1,26a)?

  Nieustanny rozwój nauki, w tym również inżynierii...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Maurycy Dodano /07.10.2011 Znaków /1 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klonowanie - Nauka w sporze z Bogiem

  Współcześni naukowcy nie są pierwszymi w otwartym sporze z Bogiem, próbując stworzyć porządek niezgodny z Jego wolą. Najwcześniejszym wyrazem zbiorowego wysiłku osiągnięcia takiego zamiaru była wieża Babel.

  W dziedzinie zwyczajów nasze pokolenie łączy wiele z przodkami z wieży Babel: swoboda...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Maurycy Dodano /07.10.2011 Znaków /1 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klonowanie - Z biblijnej perspektywy

  Ludzie wierzący szukają biblijnych wskazówek, aby zająć jasne i jednoznaczne stanowisko wobec klonowania ludzi, zanim sytuacja będzie tego wymagała.

  Po pierwsze, biblijny obraz człowieka jako jedności ciała, duszy i ducha (I Tes. 5,23) wskazuje, że każdy z nas jest czymś więcej niż tylko sumą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Maurycy Dodano /07.10.2011 Znaków /3 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klonowanie - Dlaczego klonowanie jest kuszące?

  Według zwolenników, klonowanie stwarza źródło immunologicznie zgodnych organów do transplantacji, obiecuje "zastąpienie" umierającego dziecka, daje ostatnią możliwość w przypadku niepłodności, zapowiada "produkcję" geniuszy, artystów, bohaterów, parom homoseksualnym daje nadzieję na "własne" dziecko...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Maurycy Dodano /07.10.2011 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klonowanie - Etyczny opór

  Wszystkie eksperymenty naukowców w zakresie inżynierii genetycznej, niezależnie od korzyści praktycznych, jakie mogłyby z tego wynikać, wywołują burzliwe dyskusje w różnych środowiskach. W wielu krajach liczące się opinie na te tematy pochodzą od specjalistów zasiadających w narodowych komitetach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Maurycy Dodano /07.10.2011 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klonowanie - Granice inżynierii genetycznej

  Brytyjski naukowiec Jonathan Slack wyhodował embriona żaby bez głowy, blokując geny kontrolujące rozwój tej części ciała. Uczony zapowiada, że te same metody zmian genetycznych można zastosować również wobec ludzkich embrionów i planuje w przyszłości hodowanie na "części zamienne" ludzkich klonów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Maurycy Dodano /07.10.2011 Znaków /1 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klonowanie - Klonowanie człowieka

  Możliwości i zagrożenia inżynierii genetycznej

  Motto:

  "Początkiem mądrości jest bojaźń Pana;

  Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy.

  Chwała Jego trwa na wieki".

  (Ps. 111,10)

  W marcu 1997 roku środki masowego przekazu podały wiadomość z dziedziny inżynierii genetycznej o...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Maurycy Dodano /07.10.2011 Znaków /1 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klonowanie - Transgeniczne klony

  Przyczyny tych strat nie są znane, ale mogą odzwierciedlać złożoność procesu przeprogramowania genetycznego niezbędnego, by urodziło się zdrowe potomstwo. Jeżeli nawet tylko jeden gen kodujący istotne białko wykazuje w krytycznym okresie nieodpowiednią ekspresję lub wcale ona nie zachodzi, to skutek...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Maurycy Dodano /07.10.2011 Znaków /13 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klonowanie - Jak klonować

  Jest to proces oparty na przenoszeniu (transferze) jąder komórkowych – tej samej technice, którą od wielu lat stosują naukowcy do kopiowania zwierząt z komórek zarodkowych. W tym celu potrzebne są dwie komórki. Pierwsza z nich – biorca – jest na ogół nie zapłodnionym oocytem pobranym od zwierzęcia tuż po...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Maurycy Dodano /07.10.2011 Znaków /5 364

  praca w formacie txt

Do góry