Biologia /2 723 prac/

 • Ocena brak

  Odżywianie się - Informacje ogólne

  Etapy odżywiania się:

  1) Zdobywanie i pobieranie pokarmu

  2) Trawienie

  3) Wchłanianie

  4) Usuwanie niestrawionych resztek pokarmu

  Zwierzęta są heterotrofami 0 czyli nie syntezują związków złożonych (org.) z prostych, tylko pobierają je w postaci gotowej.

  Zwierzęta ze względu na rodzaj...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Tim Dodano /12.10.2011 Znaków /4 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddziaływania nieantagonistyczne

  Stosunki nieantagonistyczne między populacjami polegają na tym, że żadna z nich nie ponosi strat w wyniku tego współżycia. Należą do nich: mutualizm, portokooperacja i komensalizm.

  Mutualizm

  Jest to ścisłe współżycie osobników dwóch gatunków, przynoszące korzyść każdemu z nich. To najdoskonalsza...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Tim Dodano /12.10.2011 Znaków /7 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddziaływania antagonistyczne

  Stosunki antagonistyczne między populacjami dotyczą sytuacji, w których populacja jednego gatunku wyrządza większe lub mniejsze szkody populacji innego gatunku. Należą do nich: konkurencja, drapieżnictwo i pasożytnictwo.

  Konkurencja

  Jeżeli dwa lub więcej gatunków żyje w tym samym miejscu i ma podobne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Tim Dodano /12.10.2011 Znaków /15 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fermentacja mlekowa

  Beztlenowy proces enzymatycznego rozkładu sacharydów wyłącznie na kwas mlekowy (tzw. właściwa fermentacja mlekowa) lub też z domieszką produktów ubocznych, jak kwas octowy, bursztynowy, etanol, dwutlenek węgla, woda (tzw. rzekoma fermentacja mlekowa); jest przeprowadzana przez bakterie mlekowe, gł. z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Tim Dodano /12.10.2011 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest FERMENTACJA

  Enzymatyczne procesy stopniowego rozkładu związków org., przebiegające bez udziału tlenu, w których reakcje oksydoredukcyjne dostarczają energii w postaci ATP (substratowa fosforylacja); wydajność energetyczna fermentacja jest b. mała. Fermentacja zachodzi powszechnie w organizmach, np.: drobnoustroje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Tim Dodano /12.10.2011 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fermentacja alkoholowa

  Etanolowa fermentacja, enzymatyczny proces beztlenowego rozkładu sacharydów (w zasadzie heksoz) na alkohol etylowy i dwutlenek węgla, dostarczający różnym drobnoustrojom i roślinom energii magazynowanej w postaci kwasu adenozynotrifosforowego (ATP); przebiega wg ogólnej reakcji: C 6H12O6 + 2ADP + 2Pn Ž 2C2H...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Tim Dodano /12.10.2011 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Cykl Krebsa

  Cykl kwasu cytrynowego, cykl kwasów trikarboksylowych, kołowy, wieloetapowy ciąg reakcji enzymatycznych w mitochondriach, stanowiący u większości organizmów żywych podstawę tlenowego oddychania komórkowego. Utlenianiu w cyklu Krebsa ulega acetylokoenzym A (czynny kwas octowy), wytwarzany z kwasu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Tim Dodano /12.10.2011 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODDYCHANIE KOMÓRKOWE

  Utlenianie biologiczne, zachodzące w żywych komórkach procesy rozkładu różnych substancji org., dostarczające niezbędnej do życia energii. Zewnętrznym przejawem oddychania komórkowego jest u większości organizmów żywych pobieranie tlenu, wydalanie dwutlenku węgla i wydzielanie ciepła.

  Podłożem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Tim Dodano /12.10.2011 Znaków /1 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddychanie - SSAKI

  Ssaki wraz z człowiekiem jako zwierzęta stałocieplne o wysokim poziomie przemian energetycznych, potrzebują dużo tlenu i produkują dużą ilość dwutlenku węgla. Intensywną wymianę gazową gwarantują tylko płuca, stanowiące wynik wielkiego zróżnicowania worka płucnego płazów. W płucach ssaków brak...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Franiooo Dodano /11.10.2011 Znaków /3 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddychanie - PTAKI

  Ptaki są grupą zwierząt, u których pojawia się stała temperatura ciała, a więc - niezależnie od pory roku - poziom przemian energetycznych jest bardzo wysoki. Intensywniej pobierają tlen i wydalają więcej dwutlenku węgla. Płuca ptaków swoją budową prawie odpowiadają płucom ssaków, z tym jednak, że...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Franiooo Dodano /11.10.2011 Znaków /849

  praca w formacie txt

Do góry