Biologia /2 723 prac/

 • Ocena brak

  Przestrzenna organizacja komórki

  Przestrzenna organizacja komórki: składniki plazmatyczne-cytoplazma, jądro komórkowe wraz z jąderkiem, mitochondria, siateczkę wewnątrzplazmatyczna, lizosomy i aparat Gogiego oraz plastydy, wystepujace tylko w komorkach roslinnych. Te skladniki to protoplast. Skłądniki nie plazmatyczne to niektóre wakuole...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /15 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegląd zoologii

  Jamochłony są najbardziej pierwotnymi tkankowcami . Żyją w wodach , prawie wyłącznie w morzach . Plan budowy jamochłonów można sprowadzić do worka , zbudowanego z dwu warstw tkanki nabłonkowej : zewnętrznej - ektodermy i wewnętrznej entodermy , sklejonych warstwą mezoglei . Wnętrze tego worka zajmuje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /15 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegląd wybranych grup pajęczaków

  Na obszarze całej Polski występuje ponad 750 gatunków pająków.

  Wśród pajęczaków wyróżniamy:

  *Pająki odznaczają się zupełnym zatarciem segmentacji. Pierwsze odnóża gębowe zakończone są wielkimi kolcami jadowymi. Gruczoły przędne, wytwarzające pajęczynę, uchodzą na końcu odwłoka. Niektóre...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /BoB77 Dodano /12.10.2011 Znaków /5 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegląd ssaków

  Szczątki najstarszych ssaków pochodzą z ery mezozoicznej. Ssaki powstały z gadów ssakokształtnych. Na początku stanowiły one małą grupę niewielkich zwierząt żyjącą w cieniu gadów. Współczesne ssaki dzielimy na: Stekowce, torbacze, łożyskowe. Stekowce zaliczamy do prassaków. Wykazują one wiele cech...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /BoB77 Dodano /12.10.2011 Znaków /1 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płazy jako kręgowce wodno - lądowe

  Współcześnie żyjące płazy stanowią stosunkowo małą gromadę kręgowców, która zajmuje nieduży zasięg. Są to okolice przybrzeżne wód słodkich, miejsca podmokłe. Współczesne płazy dzielimy na bezogonowe, ogoniaste i beznogie. Do płazów bezogonowych zaliczamy żaby, ropuchy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /BoB77 Dodano /12.10.2011 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegląd mieczaków

  Ślimaki stanowią najliczniejszą grupę mięczaków. Zamieszkują środowiska wodne i lądowe. Ślimaki wodne oddychają płucami, a wodne skrzelami. Do wodnych ślimaków, płucodysznych zaliczamy zatoczki i błotniarki. Największe rozmiary i różnorodne kształty osiągają ślimaki morskie. Ślimaki odgrywają...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /BoB77 Dodano /12.10.2011 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDSTAW BUDOWĘ BAKTERII I WIRUSÓW ORAZ ICH ZNACZENIE W ŻYCIU CZŁOWIEKA I PRZYRODZIE

  BAKTERIE.

  Co to są bakterie ?

  Podział bakterii.

  Kształt.

  Budowa.

  Funkcje życiowe.

  Znaczenie bakterii.

  WIRUSY.

  Budowa.

  Przejawy życiowe.

  Choroby wywołane wirusami.

  I. Bakterie.

  Bakterie są to drobnoustroje stojące na pograniczu świata roślinnego i zwierzęcego . Zaliczamy do nich...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /BoB77 Dodano /12.10.2011 Znaków /21 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg Oddychania

  Poczatkowe etapy oddychania opartego na utlenianiu glukozy, zwane glikoliza, zachodza w cytoplazmie podstawowej i nei wymagaja obecnosci tlenu. Proces ten przebiega jednakowo w warunkach beztlenowych i tlenowych. Odmienny jest jedynie los koncowego produktu glikolizy - pirogronianu (anion kwasu pirogronowego) i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /BoB77 Dodano /12.10.2011 Znaków /2 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg i znaczenie fotosyntezy w przyrodzie

  Fotosynteza -ten skomplikowany proces biochemiczny został dokładniej poznany dopiero dzięki badaniom Calvina i Bensona prowadzonych w latach czterdziestych naszego stulecia. Za opracowanie cyklu reakcji związanych z asymilacją dwutlenku węgla otrzymali oni nagrodę Nobla. Jednak już pod koniec XVIIIw w 1772r...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /BoB77 Dodano /12.10.2011 Znaków /5 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promieniowanie a zdrowie człowieka

  Promieniowanie, proces przenoszenia energii przez fale (elektromagnetyczne - promieniowanie elektromagnetyczne, np. światło, sprężyste - np. dźwięk) lub strumień cząstek (np. cząstki - - promieniowanie -, cząstki - - promieniowanie -); również sam akt emisji tego promieniowania (np. promieniowanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /BoB77 Dodano /12.10.2011 Znaków /20 412

  praca w formacie txt

Do góry