Biologia /2 723 prac/

 • Ocena brak

  Układ hormonalny człowieka

  1) Model sprzężenia zwrotnego ujemnego

  PODWZGÓRZE

  PRZYSADKA MÓZGOWA

  TARCZYCA KORA NADNERCZY GONADY TRZUSTKA RDZEŃ NADNERCZY

  2) Podwzgórze

  A) liberyny - aktywizacja przysadki mózgowej

  B) statyny - hamowanie przysadki mózgowej

  C) wazopresyna:

  a) hormon adiuretyczny, tzn. że odpowiada za...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /8 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  tRN i rRNA - Informacje Ogólne

  Rybosomowy RNA W rybosomach komórek występują trzy albo cztery rodzaje rybosomowego RNA różnią się one długością w zakresie od 100 do 4000 nukleotydów. Rybosomy pełnią rolę ośrodków syntezy białek w komórkach. Np. w rybosomach bakterii Eschierichia Coli występują trzy rodzaje cząsteczek rRNA, o...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /2 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAWIENIE CUKRÓW

  Są trawione przez enzymy amylolityczne, które tną wiązanie O-glikozydowe w cukrach.

  Zaczyna się już w jamie ustnej. Działa tam AMYLAZA ŚLINOWA, która rozkłada skrobie i glikogen poprzez dekstryny do maltozy. W żołądku nie są trawione, ponieważ enzymy amylolityczne są aktywne tylko w środowisku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAWIENIE BIAŁEK

  Zaczyna się w żołądku. Gruczoły żołądka (komórki główne gruczołów żołądkowych właściwych) produkują PEPSYNOGEN. Jest to proenzym proteolityczny. Uaktywnia się w kwaśnym środowisku żołądka i zmienia się w czynna PEPSYNĘ. Jest ona endopepsydazą. Endopeptydaza to enzym proteolityczny który...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAWIENIE TŁUSZCZY

  W pierwszym etapie trawienia tłuszczy (w DWUNASTNICY) krople tłuszczu są emulgowane. Oznacza to, że zmniejsza się ich napięcie powierzchniowe, co później ułatwia dostęp enzymów trawiących tłuszcze (LIPAZY). Dzieje się tak dzięki żółci produkowanej przez wątrobę. Żółć zmniejsza napięcie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSPOZONY - Wędrujące DNA

  Zmiany mutacyjne w genomach organizmów zachodzą stosunkowo rzadko. Skomplikowane, wielostopniowe mechanizmy stoją na straży stabilności składu genetycznego komórki. Zdarzają się jednak w przyrodzie przypadki, że w genomach zarówno Pro -, jak i Eucaryota dochodzi do przemieszczania się fragmentów DNA...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /4 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Transkrypcja

  W najprostszym ujęciu jest to przepisanie informacji genetycznej z DNA(kwas dezoksyrybonukleinowy) na mRNA (messenger RNA ).Kolejne trójki nukleotydów wzdłuż łańcucha DNA stanowią informacje o kolejności występowania określonych aminokwasów wzdłuż łańcucha polipeptydowego .Początek procesu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transkrypcja i translacja białek

  Białka w naszym organizmie tworzą się dzięki ekspresji genów. Zawarta w nich informacja jest odszyfrowywana i używana do wytwarzania białek. Mimo, iż sekwencja zasad w DNA określa jednoznacznie kolejność aminokwasów w białku, to informacja ta nie jest wykorzystywana bezpośrednio. Pośrednikiem jest kwas...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /6 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tolerancja ekologiczna, zanieczyszczenia

  TOLERANCJA EKOLOGICZNA jest to zdolność organizmu do przystosowania się do zmian danego czynnika. Występowanie różnych org. W danym środowisku zależy zarówno od ich wymagań życiowych w stosunku do środowiska jak i panujących w tym środowisku warunków. Zakres temperatur wynosi od 0O do 45O - jest to...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /13 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanki, rodzaje nabłonków

  RODZAJE NABŁONKÓW: Jednowarstwowy: płaski; kostkowy; wałkowaty; wielorzędowy; Wielowarstwowy: płaski; cylindryczny.

  RODZAJE TK. ŁĄCZNEJ WŁAŚCIWEJ:

  *tk. zarodkowa, jej kom. mają zdolność do różnicowania się i przekształcania w różnego rodzaju kom. tk. łącznej; **tk. łączna siatezkowa-...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /2 284

  praca w formacie txt

Do góry