Biologia /2 723 prac/

 • Ocena brak

  Związki organiczne - Białka

  Odgrywają kluczową rolę. Pełnią funckję podstawowych składników stukturalnych komórek i tkanek, dlatego procesy wzrostu i odnowy oraz utrzymywania organizmów przy życiu zależą od obecności pewnych białek. Wiele z nich to enzymy, regulujące przebieg tysięcy różnorodnych reakcji chemicznych w układach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki organiczne - Sterydy

  Zrąb cząstki sterydów tworzą 4 połączone ze sobą pierścienie ( 3 z nich mają po 6 atomów C, a 4 - 5 atomów C). Łańcuchy boczne dołączone do pierścieni są różne w poszczególnych sterydach. Synteza sterydów to złożona reakcja łączenia się jednostek izoprenowych.

  Ważne funkcje biologiczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki organiczne - Karotenoidy

  Zaliczane są do lipidów z racji swej nierozpuszczalności w wodzie i oleistej konsystencji. Uczestniczą one w fotosyntezie, a zbudowane są z 5-węglowych monomerów (jednostek izoprenowych).

  Przez rozszczepienie na pół cząstki karotenu (żółty) powstają 2 cząstki witaminy A. Retinal (pochodna witaminy A)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki organiczne - Fosfolipidy

  Uczestniczą w budowie błon cytoplazmatycznych. Cząsteczki ich mają charakter amfipatyczny; jeden z końców ma właściwości hydrofilowe, a drugi hydrofobowe. Ogólnie cząstka fosfolipidu składa się z cząstki glicerolu + 2 cząstki kwasów tłuszczowych + grupa fosforanowa + cząstka organiczna (zwykle z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki organiczne - Tłuszcze obojętne (właściwe)

  Powszechne lipidy w organizmach, są najekonomiczniejszą formą zapasową paliwa energetycznego. Spalenie 1 g tłuszczu daje 2x więcej energii, niż ze spalenia 1 g węglowodanów. Sacharydy i białka mogą zostać przekształcone w tłuszcze i zmagazynowane w takowej tkance.

  Cząsteczka tłuszczu obojętnego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki organiczne - Lipidy (tłuszczowce)

  Są bardzo zróżnicowaną grupą związków o konsystencji stałej (łój) lub ciekłej (oliwa), w zasadzie nierozpuszczalnych w wodzie. Tak jak węglowodany zbudowane są z C, H i O, Względna zawartość O, w porównaniu z C i H jest w lipidach mniejsza niż w sacharydach. O uczestniczy w tworzeniu hydrofilowych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki organiczne - Pochodne węglowodanów

  Wiele z nich pełni istotną rolę biologiczną. Glukozamina i galaktozamina powstały przez zastąpienie grupy wodorotlenowej (--OH) grupą aminową (--NH2).

  Węglowodany mogą łączyć się też z białkami, tworząc glikoproteiny, które występują na powierzchni komórek eukariotycznych. Większość białek...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki organiczne - Polisacharydy

  Zalicza się do nich skrobię, glikogen i celulozę (błonnik). Makrocząsteczki polisacharydów składają się z wielu powtarzających się jednostek monosacharydowych, najczęściej glukozy. Ich liczba może dochodzić do kilku tysięcy. Łańcuchy polisacharydowe mogą być utworzone przez różne izomery...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /1 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki organiczne - Disacharydy

  Zbudowane są z 2 połączonych kowalencyjnie monosacharydów. Wiązanie pomiędzy dwoma jednostkami nazywa się wiązaniem glikozydowym. Powstaje między atomem C-1 jednej cząstki a C-4 drugiej. Maltoza składa się z 2 jednostek a -glukozy. Sacharoza (cukier do słodzenia) - jedna glukoza + jedna fruktoza...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki organiczne - Monosacharydy

  Cukry proste, których cząstki zawierają najczęściej od 3 do 7 atomów C. Na przykład:

  triozy - aldehyd glicerynowy, dihydroksyaceton

  pentozy - ryboza, deoksyryboza (składniki kwasów nukleinowych)

  heksozy - glukoza, fruktoza, galaktoza.

  Glukoza (C6H12O6) - najpowszechniejszy w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /1 883

  praca w formacie txt

Do góry