Biologia /2 723 prac/

 • Ocena brak

  Zwierzęta i ich środowisko - Górskie lasy liściaste

  Wiele gatunków bezkręgowców charakterystycznych dla fauny glebowej lasów położonych na nizinach w faunie glebowej karpackich lasów liściastych nie występuje. Zastępują je gatunki górskie.

  Na terenach wilgotnych i w pobliżu wód żyją tu płazy: traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, ropucha...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konserwowanie ryb, płazów i gadów

  Okazy ryb, płazów i gadów przechowuje się najczęśdej w naczyniach szklanych wypełnionych alkoholem etylowym. Po zabiciu zwierzęcia należy wstrzyknąć do wnętrza jego ciała 40 % formaldehyd, a następnie umocować je za pomocą szpilek w misce preparacyjnej i zalać 10 % roztworem formaliny.

  Po 48...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja świata zwierząt

  Klasyfikacją zwierząt zajmuje się systematyka taksonomia, Ha podstawie podobieństwa budowy i rozwoju poznane gatunki (a jest ich ponad milion) zgrupowane zostały w wielkich jednostkach taksonomicznych. Naturalny system klasyfikacji opiera się przede wszystkim na analizie filogenezy, podczas gdy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /8 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierzęta i ich środowisko - Górskie lasy iglaste

  W skład fauny glebowej górskich lasów iglastych wchodzą liczne gatunki bezkręgowców z tych grup, które zostały omówione w części dotyczącej lasów mieszanych położonych na nizinach. Fauna ta jest uboższa niż fauna górskich lasów liściastych, a te gatunki, które tu występują liczniej, związane są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preparowanie ptaków

  Preparowanie ptaków jest zabiegiem znacznie trudniejszym niż konserwowanie omówionych już grup zwierząt. Głównym zadaniem, które musi być prawidłowo wykonane, jest zdjęcie skóry tak, aby nie została zniszczona lub zabrudzona krwią. Przed przystąpieniem do właściwego preparowania należy oczyścić...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /4 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział systematyczny świata zwierzęcego

  W układzie systematycznym świata zwierząt stosuje się następujące jednostki taksonomiczne: królestwo (regnum), podkrólestwo (subregnum), dział (divisio), typ (phyllum), podtyp (subphyllum), gromada (classis), podgromada (subclassis), rząd (ordo), podrząd (subordo), rodzina (familia), podrodzina...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /6 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preparowanie ssaków

  Sposób preparowania ssaków jest w zasadzie podobny do opisanego wyżej preparowania ptaków. Skórę ssaków można jednak myć i konserwować, toteż nie jest konieczne tak dokładne przygotowanie jej jak w przypadku ptaków.

  Preparowane zwierzę układa się na grzbiecie i ostrym skalpelem przecina się skórę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /3 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody zbierania materiału zoologicznego

  W zależności od przynależności systematycznej pozyskiwanych zwierząt oraz celów, jakim zbiory mają służyć, stosowane są różne metody zbierania materiału zoologicznego. Naczelną i obowiązującą zasadą etyczną w każdej z tych metod jest szybkie i bezbolesne uśmiercanie zwierząt oraz...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /16 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preparowanie zwierząt przeznaczonych na trofea myśliwskie

  Preparowanie dużego ssaka przeznaczonego na trofeum rozpocząć należy od prawidłowego obcięcia szyi. Prawidłowe i nieprawidłowe (zaznaczone linią przerywaną) cięcie przedstawione jest na rysunku. Następne cięcie na szyi należy wykonać tak, aby rozeszło się przed rogami. Po nacięciu skóry...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /4 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konserwowanie i preparowanie materiału zoologicznego

  Złowione zwierzęta dopiero po konserwacji stają się okazami naukowymi lub muzealnymi. Niektóre z nich, np. gąbki, mięczaki, czy wiele owadów, można zasuszyć, inne przechowuje się w szklanych, szczelniej zamkniętych naczyniach wypełnionych płynem konserwującym. Do konserwacji naji częściej stosuje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /386

  praca w formacie txt

Do góry