Biologia /2 723 prac/

 • Ocena brak

  Protospongia heckeli Kent, rodzina Craspedomonadaceae

  Tworzy bezkształtne kolonie, których osobniki tkwią w śluzowatej masie. Prąd wody, wywołany ruchami wici, kieruje cząstki pokarmowe do otaczającego wić kołnierzyka, skąd następnie dostają się do komórki. Budową komórki podobny jest do komórek kołnierzyko-watych gąbek (Porifera). Żyje w wodach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Leszek123 Dodano /19.06.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka biologiczna

  Walka biologiczna polega na wykorzystaniu sił przyrody w celu ograniczenia liczebności lub wyniszczenia organizmów szkodliwych zagrażających zdrowiu człowieka bądź jego gospodarce zarówno rolniczej, jak i leśnej. Szkodliwość niektórych gatunków zwierząt wynika z ich właściwości biologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Leszek123 Dodano /19.06.2013 Znaków /20 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiciowce — Flagellata

  Costia necatrix Henn., rodzina Ęumonadi-dae. Pasożytuje na skórze ryb; żywi się komórkami naskórka. Atakuje narybek i młode ryby, które często wskutek tego giną.

  Mastigamoeba aspera Schultze, rząd Rhizomastigina — wiciowcopełzaki. Jest formą przejfi ściową pomiędzy wiciowcami a pełzakami...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Leszek123 Dodano /19.06.2013 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ człowieka na zwierzęta

  W dawnych czasach, poczynając od końca okresu lodowcowego, człowiek zaczął systematycznie polować na zwierzęta. Jednak pierwotni ludzie w stosunkowo małym stopniu ingerowali w sprawy przyrody i nie przyczynili się do zasadniczych zmian w składzie fauny. Dopiero od chwili, gdy z myśliwego człowiek...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Leszek123 Dodano /19.06.2013 Znaków /7 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierzęta pól, łąk i pastwisk

  Pola, łąki i pastwiska powstały w Europie j Środkowej na miejscu lasów, które człowiek karczował pozyskując w ten sposób powierzchnię pod uprawę roślin. Biotopy techarakteryzują się dużymi wahaniami temperatury i wilgotności, spowodowanymi bezpośrednim wpływem takich czynników, jak promieniowanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Leszek123 Dodano /19.06.2013 Znaków /9 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierzęta i ich środowisko - Kosodrzewina

  Gorsze warunki życia w paśmie kosodrzewiny powodują, że liczba gatunków lądowych bezkręgowców jest tu mniejsza niż w lasach. Kosodrzewinę zamieszkują niektóre gatunki zwierząt typowe dla sąsiadującego z nią pasma górskich lasów iglastych i jest to górna granica ich zasięgu.

  Liczniejsze są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /3 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierzęta i ich środowisko - Zwierzęta lasu

  Las stwarza korzystne warunki życia wielu gatunkom zwierząt, które znajdują tu dostateczną ilość pokarmu i bezpieczne kryjówki. Niektóre zwierzęta są stałymi, dobrze do tego środowiska przystosowanymi mieszkańcami lasu. Przykładem mogą być znakomicie poruszające się po drzewach wiewiórki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konserwowanie pierwotniaków

  Pierwotniaki preparuje się na szkiełkach podstawowych! Do konserwacji stosuje się kwas osmowy, formalinę lub inne utrwalacze używane do przygotowywania preparatów histologicznych. Utrwalony materiał należy zabarwić, po czym zalać balsamem kanadyjskim i przykryć szkiełkiem nakrywkowym. Tak...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierzęta i ich środowisko - Lasy nizinne

  W ściółce leśnej, pod opadłymi liśćmi, w glebie, pod kamieniami żyje mnóstwo drobnych zwierząt, które tworzą faunę gleby. Żyją tu glebowe jednokomórkowce (np. korzenionóżki),- robaki (np. nicienie), wrotki pierścienic, ślimaki, Wiele gatunków Stawonogów — pająkijpósarze, zaleszczotki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /3 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konserwowanie owadów

  Przed przystąpieniem do preparowania owady należy zabić. Uśmiercanie powinno być szybkie zarówno ze względów etycznych, jak i praktycznych — aby zebranych owadów nie uszkodzić. Owady zatruwamy  (w paracłtfiub roztworach środków trujących) łub zabijamy mechanicznie. Do zatruwania najczęściej używany...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /4 939

  praca w formacie txt

Do góry