Biologia /2 723 prac/

 • Ocena brak

  Studniczek podziemny

  Niphargus aquilex Schrodte, rodzina Gammaridae — kiełżowate. Jest mieszkańcem wód podziemnych, skąd dostaje się do źródeł i studni. Jego ciało jest węższe niż ciało przedstawicieli poprzedniego gatunku i nie ma rozwiniętych oczu. Żywi się detrytusem.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Leszek123 Dodano /20.06.2013 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rak rzeczny (R. szlachetny)

  Astacus astacus (L.), rodzina Astacidae. Jest długości od 100 do 200 mm. Ciało ma pokryte twardym pancerzem, który zrzuca kilkanaście razy w ciągu życia. Z pięciu par kończyn trzy są zakończone kleszczami a dwie pazurkami. Członowany : odwłok ma krótkie odnóża, które służą samicom do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Leszek123 Dodano /20.06.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rak stawowy (R. błotny)

  Astacus leptodactylus Esch, rodzina Astacidae. Ma około 250 mm długości. Do Europy Środkowej przywędrował ze zlewisk Morza Czarnego i Kaspijskiego, prawdopodobnie w XVIII—XIX wieku, wypierając raka rzecznego z wielu jego pierwotnych siedlisk. Jest mniej od niego wrażliwy na zanieczyszczenie wody.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Leszek123 Dodano /20.06.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rak strumieniowy

  Astacus torrentium Schrank, rodzina Astacidae. Najmniejszy z raków żyjących w CSRS, długości tylko około 130 mm. Żyje w podgórskich potokach i rzekach z czystą i zimną wodą.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Leszek123 Dodano /20.06.2013 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rivulogammarus fossarum

  Rodzina Gammaridae — kiełżowate. Ma około 15 mm długości. Żyje zarówno w górskich potokach, jak i w wolno płynących wodach. Żywi się pokarmem roślinnym, rzadziej pokarmem zwierzęcym. Po podłożu porusza się za pomocą odnóży tułowiowych; odnóża odwłokowe służą do pływania. Często ukrywa...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Leszek123 Dodano /20.06.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Limnomysis benedeni

  Rodzina Limnomysidae. Porusza się za pomocą ruchu wirowego zewnętrznych wyrostków (egzopoditów) odnóży tułowiowych. Poruszając odnóżami przygarnia również pokarm do otworu gębowego; pokarm filtruje z wody. Jaja i młode są w specjalnym worku (marsupium); młode po osiągnięciu wielkości 3—4 mm...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Leszek123 Dodano /20.06.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ośliczka pospolita

  Asellus aąuaticus (L,), rodzina Asellidae. Żyje w wodach stojących i wolno płynących, przede wszystkim tam, gdzie jest dużo opadłych liści drzew. Porusza się po dnie wód i poszukuje pokarmu — resztek roślin i glonów rosnących na przedmiotach znajdujących się w wodzie. Rozwój trwa 18—30 dni...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Leszek123 Dodano /20.06.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śpiewka karpiowa

  Argulus foliaceus (L.), rodzina Argulidae. Jest skorupiakiem pasożytniczym. Ciało ma spłaszczone i przykryte szeroką tarczką (carapax), czułki są bardzo krótkie, żuwaczki zmienione w narząd kłujący. Głowa zrasta się z pierwszym segmentem tułowia tworząc głowotułów. Tułów ma 5 segmentów i na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Leszek123 Dodano /20.06.2013 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stonoga murowa

  Oniscus asellus L., rodzina Oniscidae. Wielkość do 18 mm. Odnóża odwłokowe przekształciły się w narządy oddechowe, pobierające tlen z powietrza. Żyje w wilgotnych miejscach. Żywi się gnijącymi substancjami.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Leszek123 Dodano /20.06.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Candona candita

  Rodzina Cypridae. Samica ma do 1,2 mm długości. Żyje prawie we wszystkich typach wód stojących, najczęściej jednak w wodach chłodnych, dlatego spotykamy ją również w źródłach. Samce są wielką rzadkością. Rozprzestrzeniona jest w całej Europie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Leszek123 Dodano /20.06.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt

Do góry