Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Broń jądrowa i jej czynniki rażenia

   

  Bronią jądrową nazywamy ogół technicznych środków walki wraz ze środkami jej przynoszenia, których rażące działanie opiera się na wykorzystaniu energii wewnątrzjądrowej, wyzwalającej się podczas reakcji jądrowych o charakterze wybuchowym. Broń jądrowa ma niespotykaną wcześniej moc wybuchu. Moc...

  Ocena / Przedmiot / PO

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /3 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mniejszości narodowe

   

  Systematyczne naukowe refleksje socjologiczne sięgają do początku naszego stulecia . Dużą rolę w uściślaniu terminu grup mniejszościowych odegrał George Simml oraz Robert Ezna Park . i członkowie szkoły chicagowskiej . W definicji socjologicznej stosuje się różnorodne łączne kryteria...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /3 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klęski żywiołowe - referat

   

  Klęski żywiołowe to zjawiska przyrody, prowadzące do naruszenia normalnego życia, stanowiące zagrożenia dla ludzi i ich mienia, powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu gospodarki, transportu, łączności. Używane w gospodarce związki chemiczne lub mieszaniny, materiały promieniotwórcze, substancje...

  Ocena / Przedmiot / Ekologia

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /5 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka geograficzna Wyżyny Lubelskiej i Roztocza

   

  Wyżyna Lubelska rozciąga się od przełomu Wisły przez Wyżyny Polskie na zachodzie poza dolinę Wieprza na wschodzie. Jej północną krajobrazową granicę z Niziną Południowopodlaską wyznacza 20 – 30m. stok płaskowyżu lessowego między Wisłą a Bystrzycą oraz zasięg płaskowyżu kredowego między...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /18 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PALARNIE ODPADÓW, SKŁADOWISKA ODPADÓW

   

  Termiczne przekształcanie odpadów

  - spalarnie powinny być tak projektowane, budowane, wyposażone i użytkowane, aby zapewniały osiągnięcie poziomu termicznego przekształcenia, przy którym ilość i szkodliwość dla życia, zdrowia lub środowiska, odpadów i innych emisji powstających w skutek...

  Ocena / Przedmiot / Ekologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /2 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarowanie odpadami

   

  Gospodarowanie odpadami – zbieranie odpadów, ich transport, odzysk i unieszkodliwianie, wszystkie te działania, włącznie z wykonaniem nadzoru nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów

  Plany gospodarki odpadami:

  krajowy – opracowuje Minister Środowiska

  wojewódzki –...

  Ocena / Przedmiot / Ekologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hałas

   

  Hałas – każdy dźwięk o częstotliwości od 16 Hz do 16000 Hz czyli w przedziale słyszalnym dla człowieka.

  Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu najlepszego stanu akustycznego środowiska, a w szczególności:

  - utrzymaniu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz

  -...

  Ocena / Przedmiot / Ekologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /3 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekultywacja

   

  Rekultywacja - przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom (przede wszystkim leśnym i rolniczym) zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka.

  Wybrane metody rekultywacji gruntów:

  zalesianie

  zalewanie

  zasypywanie terenów kopalnianych

  Pojęcie odnosi się...

  Ocena / Przedmiot / Ekologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /3 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyspy Japońskie

   

  Archipelag rozciąga się niemal południkowo (wg Japończyków, ich kraj ma kształt „trzydniowego Księżyca”) pomiędzy 45°33' a 20°25' stopniem szerokości północnej, od Morza Ochockiego na północy do Morza Wschodniochińskiego i Tajwanu na południu. Stolica Tokio jest usytuowana prawie dokładnie na tej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /alexis Dodano /25.03.2011 Znaków /7 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozejm augsburski

  W r. 1555 zakończył pierwszy okres walk religijnych wywołanych wystąpieniem Lutra. Do uchwał należało: „Cuius regio, eius religio” (religia panującego jest religią jego podwładnych), co podniosło znaczenie książąt, a osłabiło władzę cesarza.  Reservatum ecclesiasticum  (zastrzeżenie kościelne) —...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /spec Dodano /14.03.2011 Znaków /449

  praca w formacie txt

Do góry