Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są współczesne techniki wypychania zwierząt?

  Współcześni wypychacze zwierząt mogą używać znacznie większej ilości o wiele doskonalszych materiałów, znają też nowe techniki pracy. Aby spreparować małego ssaka, czyści się ciało zwie­rzęcia, po czym przecina wzdłuż brzucha. Poprzez tak powstałą szczelinę oddziela się skórę od reszty...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie były tradycyjne techniki wypychania zwierząt?

  Wczesne techniki wypychania były mało wyszu­kane. Skórę ściągano ze zwierzęcia, piklowano, moczono i suszono. Potem wypychano ją trocinami, sianem lub słomą. Wewnątrz tak przygoto­wanego modelu umieszczano konstrukcję z połą­czonych drutów, które ustawiano tak, by nadać zwierzęciu naturalną...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /1 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest taksydermia?

  Zwłoki ssaków, ptaków, ryb i in­nych zwierząt można preparować za pomocą technik taksydermicznych (wypychania zwierząt). Takie eksponaty wykorzystywane są głównie w celach poznawczych i naukowych w muzeach oraz szkołach. Najstarsze zmumifikowane zwłoki ludzkie znaleziono na terenie dzisiejszej Libii...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /2 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiega odwzorowanie układu słonecznego w planetarium?

  Aby odwzorować w planetarium ruchy Słońca, Księżyca oraz planet naszego układu poruszają­cych się po różnych, nieraz skomplikowanych tra­jektoriach, stosuje się dwie metody. Pierwsza pole­ga na tym, że wprawia się w fuch odpowiednie projektory. W drugiej światło z projektorów pada na ekran...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /2 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak działają projektory współczesnych planetariów?

  Najprostszą metodą wytworzenia obrazu nieba jest użycie sfery z wykonanymi w niej niewielkimi otworami. Średnica otworu odpowiada względnej jasności danej gwiazdy, a ich rozmieszczenie na sferze odpowiada ich względnym pozycjom obser­wowanym z powierzchni Ziemi. W środku sfery znajduje się silne, punktowe...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /1 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest planetarium?

  Projektory współczesnych planetariów umożliwiają oglądanie realistycznych obrazów nieba i ciał niebieskich. Projektor może pokazać widok nieba z dowolnego miejsca na Ziemi, a nawet z kosmosu. W XVI wieku nazwą planetarium określa­no proste urządzenie mechaniczne, któ­rego używano, by demonstrować...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie były początki geometrii?

  Starożytne cywilizacje rozwinęły wiele metod opisu otaczającego świata. Stosunki przestrzenne, na przykład, opisywała geometria. Odkąd ludzie zaczęli wznosić budynki, znaczenie zyskały umiejętność dokonania pomiaru i przeprowadzenia odpowiednich obliczeń geometrycznych. Wielcy budowniczowie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /1 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega sortowanie automatyczne przesyłek pocztowych?

  Końcowym etapem procesu sortowania jest sorto­wanie automatyczne, którego dokonuje automa­tyczna maszyna sortująca (AMS). Wstępnie posor­towane listy z jednego obszaru są ładowane do automatycznej maszyny sortującej. Czytnik ultrafioletowy odczytuje kody kropkowe i rozdziela przesyłki na poszczególne...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /3 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak działają czytniki kodu pocztowego?

  W następnym etapie sortowania kod pocztowy z listu trzeba przepisać w formie łatwej do odczyta­nia przez automatyczne maszyny sortujące (AMS). Zwykle kod zapisany w tej formie składa się z dwóch linii bladoniebieskich kropek wykona­nych przez naniesienie fosforu na kopertę. Kropki mogą powstać na dwa...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest stemplowanie znaczków pocztowych?

  Tradycyjnie znaczki kasuje się, stemplując je za pomocą pieczęci z datownikiem. Dziś jednak coraz częściej używa się do tego celu drukarek atramen­towych sterowanych przez komputer. Drukarka atramentowa pracuje wyrzucając z dysz głowicy na papier w precyzyjnie kontrolowany sposób stru­mień maleńkich...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt

Do góry