Ocena brak

Żyzność gleby

Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013

Zespół fiz., chem. i biol. właściwości gleby, zapewniający rosnącym naniej roślinom uprawnym optymalne warunki wzrostu i rozwoju, pozwalający na uzyskanie wysokich i stałych plonów.

Wpływ człowieka na ż.g. może być pozytywny lub negatywny.Do zabiegów korzystnie działających zalicza się regulację stosunków wodnych, nawożenie oraz prawidłowo wykonane zabiegi agrot. istosowanie właściwego płodozmianu.

Wpływ negatywny to przesuszenie gleb, niewłaściwa agrotechnika, degradacja gleb, jednostronna struktura zasiewów i wadliwe następstwo roślin.

Podobne prace

Do góry