Ocena brak

Żywotność nasion

Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013

Zachowywanie zdolności kiełkowania w granicach obowiązującychnorm siewnych. Np. dla żyta wynosi ona 1,owsa 3, grochu 4–5, buraka cukrowego 10, agwiazdnicy pospolitej nawet 60 lat. Suche latoi dojrzewanie pożniwne wpływa korzystnie naż.n., natomiast lato dżdżyste, brak dojrzałości zbiorczej (zbyt wczesny zbiór) i złe warunki przechowywania powodują obniżenie zdolności kiełkowania nasion.

Ż. jest podstawowymwskaźnikiem wartości biol. nasion. Podczasprzechowywania nasiona stopniowo tracą ż., aproces ten nazywamy ogólnie starzeniem sięnasion. Szybkość starzenia się nasion zależytakże od ich potencjalnej ż. i warunków przechowywania.

Ż.n. można oznaczyć metodą biochem. polegającą na traktowaniu odpowiednioprzygotowanych nasion roztworutetrazoliny i rozróżnieniu tkanek żywych barwiącychsię na czerwono od tkanek martwych,które pozostają nie zabarwione.

Podobne prace

Do góry