Ocena brak

Żywność transgeniczna, żywność modyfikowana genetycznie

Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013

Ż. produkowana z organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO).Są to produkty spoż. zmienione metodamiinżynierii genetycznej, w wyniku czego powstajenowy organizm o zmienionych cechach.Wytwarza się ją gł. w USA, Chinach,Argentynie, Kanadzie, Australii i Meksyku.Wymagania, jakim powinny odpowiadać organizmy genetycznie modyfikowane, określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska(Dz. U. 86/99, poz. 962). Zob. też odmiany transgeniczne.

Podobne prace

Do góry