Ocena brak

Żywność jako środek zapewniający bezpieczeństwo jednostce I grupom społecznym

Autor /niebieska Dodano /13.02.2014

W odniesieniu do sfery żywności i żywienia potrzebę bezpieczeństwa zaspokaja świadomość następnego posiłku w ciągu dnia lub przeświadczenie o istnieniu żywności, którij można spożyć w najbliższej przyszłości. Gromadzenie i przechowywanie żywności służy redukcji tej potrzeby. Jest to szczególnie widoczne w okresie zaburzeń politycznych czy społeczno-ekonomicznych, w efekcie których destabilizacji ulega sytuacja na rynku. W momencie, gdy poprawia się sytuacja rynkowa oraz sytuacja finansowa jednostki, może ona zrezygnować z gromadzenia zapasów żywności, ale może leż kontynuować poprzednie zachowania, zmieniając jednocześnie jakość gromadzonych produktów. Wśród osób, które wykazują tendencje do gromadzenia zapasów żvwności, są też takie, które kupują dodatkowe ilości żywności, a następnie przechowują je w sytuacji pojawienia się informacji o znaczących podwyżkach cen. Takie zachowania są podyktowane chęci i) zaoszczędzenia środków finansowych oraz zabezpieczenia odpowiedniej ilości ptoduktów w przyszłości.

Silnie odczuwana konieczność zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa ma również swoje odzwierciedlenie w symbolice nadawanej niektórym produktom żywnościowym, np. symbolika chlcba uznanego, ze względu na jego rolę, za produkt podstawowy w wielu kulturach (m.in. na Bliskim i Środkowym Wschodzie oraz w Europie).

 

Podobne prace

Do góry