Ocena brak

Żywność i zachowania z nią związane jako wyznacznik pozycji społecznej

Autor /niebieska Dodano /13.02.2014

Niektórzy ludzie używają żywności jako środka odzwierciedlającego podziały w' grupie społecznej. W celu wyeksponowania swojej pozycji społecznej spożywają oni produkty, które pomagają im wspiąć się na kolejny szczebel drabiny społecznej.

We wszystkich kulturach poprzez żywność wyrażana jest zamożność i prestiż. Element prestiżowy tkwiący w żywności może dotyczyć nie tylko ceny produktów, lecz i sposobu ich przyrządzania. Żywność może być spożywana nie tylko ze względu na jej walory smakowe, lecz także dlatego, że ma wartość prestiżową. Przekonanie, że niektóre pokarmy są przeznaczone ..dla biednych”, może sprawić. że ludzie nie będą ich spożywali, np. w odległej przeszłości ciemny chleb był pokarmem dla biednych, i można to traktować jako powód ciągle jeszcze zbyt niskiego spożycia pieczywa razowego. Rodzaj i miejsce spożywania posiłków może odzwierciedlać różnice klasowe. Z badań Bourdicu wynika, że kierownicy i dyrektorzy spożywali posiłki w restauracjach około dwa razy częściej niż ich pracownicy i niemal trzy razy częściej od robotników, a osoby znajdujące się na wyższych szczeblach społecznych preferowały bardziej oryginalne potrawy niż zwykli pracownicy.

Posiłki w lokalach gastronomicznych stanowią rodzaj społecznej sceny, na której demonstrowana i potwierdzana jest rola i status człowieka. Wybierając droższą lub tańszą restaurację, bierze się nie tylko pod uwagę podawane tam potrawy, ale wrażenie, jakie się wywoła na innych. Posiłek spożyty w lokalnym barzc jest inaczej odbierany niż obiad w ekskluzywnej restauracji. Według Fin-kelstein status jest wynikiem wolności w wyborze oiyginalnych i drogich potraw w celu zaimponowania innym. Jeżeli ktoś bez ograniczeń dokonuje wyboru, znaczy to. żc posiada wysoki status społeczny. W prawidłowym rozumieniu prestiżu żywności istotna jest przyjemność czerpana podczas jej spożywania, ale również ocena tego faktu przez inne osoby. Można więc stwierdzić, że znane sformułowanie „Powiedz mi co jesz, a powiem ci kim jesteś” jest uzasadnione.

Współcześnie status jpołeczny wyznacza nie tylko sama żywność, ale też okoliczności i sposób, w jaki jest serwowana. W wielu krajach różnice społeczne są podkreślane poprzez zasady dyktujące, kto i z kim może spożywać posiłek. Generalną zasadą jest także lo, żc osoba o wyższym statusie społecznym zajmuje honorowe miejsce przy stole i rozpoczyna posiłek jako pierwsza.

 

Podobne prace

Do góry