Ocena brak

Żywienie luksusowe roślin

Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013

Nadmierne nawożenie zwiększające pobieranie skł. pok. przezrośliny i gromadzenie ich w ilościach przekraczającychfizjol. potrzeby.

Nadmiar łatwo dostępnego azotu powoduje wybujałość roślin (niezrównoważony rozwój), wyleganie, opóźnieniedojrzewania, obniżenie wartości biol.plonów oraz zwiększenie podatności na choroby i szkodniki. Nadmierne stężenie soli w roztworze glebowym prowadzi do zamierania włośników, zaniku mikoryzy oraz do zaburzeńw rizosferze. Ponadto obecne w nadmiarze w roztworze glebowym łatwo rozpuszczalne skł.pok. ulegają wymywaniu, co prowadzi do skażeniaśrodowiska. Rośliny mają zdolność do luksusowego pobierania potasu.

Zbyt obfite zaopatrzenie roślin pastewnych w ten składnikprzyczynia się do nadmiernej jego koncentracjiw liściach i wzrostu zawartości azotanów,pogarszając ich wartość paszową. Stąd w miaręwzrostu dawek potasu rośnie jego zawartośćw roślinach. Dzieje się to kosztem innychpierwiastków takich, jak Na, Ca, Mg, co określasię mianem antagonizmu jonowego.

To niekorzystne zjawisko powoduje zachwianieproporcji między tymi pierwiastkami w organizmieroślin, zwierząt i człowieka, od którychzależy bardzo ważny dla zdrowia poziom elektrolitów. Blokowanie przez potas pobieraniamagnezu zmniejsza jego zawartość w paszyi prowadzi do groźnej choroby zwierząt –tężyczki pastwiskowej. Aby ograniczyć ż.l.r.należy stosować np. chelaty, fryty.

Podobne prace

Do góry