Ocena brak

ZYSKI NADZWYCZAJNE

Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013

Przychody nadzwyczajne, stanowią skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza podstawową działalnością jednostki, niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Jednostka może osiągać z.n. m.in. z tytułu: 1) odszkodowań za poniesione straty, spowodowane zdarzeniami losowymi; 2) przychodów ze sprzedaży rzeczowych składników majątku, uszkodzonych na skutek zdarzeń losowych; 3) przychodów ze sprzedaży zorganizowanej części jednostki.

Podobne prace

Do góry