Ocena brak

Zysk i ryzyko portfela papierów wartościowych

Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011

Inwestując w papiery wartościowe mając do wyboru papiery o różnym poziomie ryzyka i jednakowym szacowanym dochodzie powinien wybrać papier o najniższym ryzyku. Prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku będzie wówczas najwyższe.

 

Gdy ma on jednak do wyboru papiery o jednakowym ryzyku to powinien wybrać on te, z których dochód jest największy.

 

Jednak kierowanie się zasadą : duży dochód - małe ryzyko nie jest jednoznaczne dla wszystkich inwestorów. Ma ono różne znaczenie dla każdego z inwestorów. Ponadto każdy inwestor musi akceptować zasadę, iż chcąc osiągnąć większy dochód (zysk) należy akceptować większe ryzyko.

 

Dodatkowo zysk i ryzyko są zmienne w czasie i mają charakter stochastyczny. Inwestor ma zatem wybór między prawie pewnym ale małym dochodem lub wysokim dochodem ale obarczonym równie wysokim ryzykiem. Dokonując zatem wyboru w papiery o jakim poziomie inwestować powinien on kierować się m.in.:

 • wielkością kapitału przeznaczoną do inwestowania

 • czas i strategie inwestowania

 • wybór papierów wartościowych

 • oczekiwany dochód

 • akceptowane ryzyko.

 

Papiery wartościowe można klasyfikować ze względu na wiele kryteriów i jednym z nich jest podział ze względu na ryzyko i zysk.

Papierami o b. małym ryzyku są:

 • obligacje rządowe (zyskiem jest stopa %: stała dla obligacji krótkoterminowych, zmienna dla długoterminowych)

 • krótkoterminowe (do 3 miesięcy) uważane za papiery bez ryzyka

 • długoterminowe

 • bony pieniężne banku centralnego

 • obligacje komunalne (większy zysk niż obligacje rządowe - większe ryzyko)

 • certyfikaty depozytowe i papiery komercyjne (rentowność i ryzyko porównywalne do obligacji komunalnych)

 • akcje (zyskiem jest stopa zwrotu R)

R = P1 - P0 + D / P0

D - dywidenda w gotówce

P0 - ceny kupna akcji

P1 - ceny sprzedaży akcji

D, P0, P1, nie uwzględniają zmiany wartości pieniądza w czasie

D, P1 nie są znane inwestorowi w momencie rozpoczęcia inwestycji, P0 natomiast jest znana dopiero w chwili jej zgłoszenia.

Ponadto inwestor nie może ustalić wielkości R na dany moment w przyszłości bowiem ceny akcji zmieniają się przypadkowo z notowania na notowanie.

Może on jedynie szacować tę wielkość.

 

W związku z tym iż R nie jest znana zatem cala transakcja obarczona jest ryzykiem. Inwestowanie w akcje może zatem przynosić dużo wyższy zysk jednak inwestycja obarczona jest dużo większym ryzykiem.

 

 • pochodne papierów wartościowych; inne instrumenty terminowe

(bardzo ryzykowne, pole do spekulacji)

 

Podobne prace

Do góry