Ocena brak

Żyły tarczycy

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

Żyły tarczycy, powstając z sieci okołopęeherzykowych, podążają na powierzchnię zewnętrzną narządu w przestrzeniach międzyzrazikowych. Na obwodzie pod torebką włóknistą gruczołu wytwarzają one silnie rozgałęzioną sieć podtorebkową. Głównie na stronie przedniej w obrębie warstw powięzi tarczowej sieć ta łączy się z dobrze rozwiniętą s i e c i ą z e w n ą t r z t o r e b k o w ą, wytwarzając sploty tarczowe zewnątrz-torebkowe dla obu płatów bocznych. Przez węzinę łączą się one z sobą poprzecznymi łańcuchami. Zwłaszcza z dolnego brzegu węziny wychodzące żyły przechodzą do wspólnego splotu tarczowego nieparzystego. Ze splotów powyższych powstające żyły rozchodzą się w różnych kierunkach. Z górnej części płatów bocznych wytwarzają się obustronnie po dwie (lub nawet więcej) żyły tarczowe górne, które są prawdziwymi żyłami towarzyszącymi tętnicom (w. comitantes), z nimi czynnościowo sprzężone i wyposażone w zastawki. Uchodzą one do żyły szyjnej wewnętrznej. W dolnej części gruczołu zazwyczaj brak jest właściwych silnych żył towarzyszących, jeżeli zaś są, to bardzo słabe. Tutaj w przejściu do obszaru śródpiersiowego, w którym panuje ciśnienie ujemne, duże naczynia żylne usamodzielniły się. Krew w nich biegnie pod wpływem ssącego działania wewnątrzpiersiowego. Ze splotu tarczowego nieparzystego ku bokom w każdą stronę kieruje się przeważnie jedna ż. tarczowa dolna, ku dołowi żż. tarczowe najniższe.

Podobne prace

Do góry