Ocena brak

Żyły obytnicy

Autor /kaylen Dodano /10.01.2012

Żyły powstają ze splotów żylnych odbytniczych i w dalszym przebiegu odpowiadają tętnicom; są to: nieparzysta ż. odbytnicza górna i parzyste żż. odbytnicze środkowe oraz żż. odbytnicze dolne. Odróżniamy dwa sploty żylne. Splot odbytniczy wewnętrzny leży w tkance podśluzowej; wytwarza on bańkowate wypuklenia żylne (kłębki żylne) w obrębie pierścienia odbytniczego u podstaw fałdów odbytniczych; splot odbytniczy wewnętrzny licznymi gałązkami przebijającymi uchodzi do splotu odbytniczego zewnętrznego, który położony jest na powierzchni zewnętrznej błony mięśniowej. U dorosłego kłębki żylne są stale powiększone; w warunkach chorobowych osiągają one znaczną wielkość, mogą łączyć się z sobą wytwarzając guzy krwawnicze (żylaki odbytu). Powiększenie kłębków żylnych nigdy nie występuje u noworodka; jedną z przyczyn ich powstawania jest przypuszczalnie silny ucisk na żyły części kroczowej. Ze splotów żylnych krew odpływa ku górze do układu ż. wro-tnej, jak również bocznie do układu ż. głównej dolnej: ż. odbytnicza górna uchodzi drogą ż. krezkowej dolnej do ż. wrotnej, ż. odbytnicza środkowa do ż. podbrzusznej, ż. odbytnicza dolna do ż. sromowej wewnętrznej, będącej dopływem ż. podbrzusznej uchodzącej do ż. głównej dolnej; sploty odbytnicze stanowią więc zespolenie między układem ż. wrotnej a układem ż. głównej dolnej. Pomimo tych licznych odpływów nierzadko dochodzi do zastoju krwi, mogą wtedy powstawać, jak zaznaczono wyżej, guzy krwawnicze.

Podobne prace

Do góry