Ocena brak

Żyły macicy

Autor /kenna Dodano /13.01.2012

Drobniutkie żyłki, które z błony śluzowej wstępują do błony mięśniowej, już w jej obrębie wytwarzają większe naczyńka, które wreszcie kierują się do brzegu macicy; tutaj łącząc się z sobą wytwarzają grubsze naczynia żylne. Biegną one podobnie do większych tętnic wzdłuż brzegu macicy, podczas kiedy część pośrodkowa przedniej i tylnej ściany macicy nie ma większych naczyń. Dlatego też przy otwieraniu macicy jest rzeczą korzystną wykonywanie cięcia cesarskiego w linii pośrodkowrej, ponieważ wtenczas w iększe naczynia ściany macicy ulegają stosunkowo najmniejszemu uszkodzeniu. Wzdłuż brzegu macicy (wewnątrz więzadła szerokiego) biegnące żyły wytwarzają splot żylny maciczny obejmujący t. maciczną. Wreszcie w obrębie części podstawowej przymacicza ze splotu tego powstaje jedna lub kilka silnych żył macicznych, które towarzyszą tętnicy, krzyżują moczowód od góry i uchodzą następnie do ż. biodrowej wewnętrznej.

Za pośrednictwem żył krezki jajowodu żyły splotu macicznego łączą się również z ż. jajnikową; jest to najsilniejszy poboczny odpływ krwi żylnej. Poza tym za ] średnictwrem splotu pęcherzowego wytwarzają się zespolenia z żyłami pęcherza, ku tyłowi z żyłami odbytnicy, z żyłami dna miednicy, za pośrednictwem żyłek więzadła obłego z żyłami ściany brzucha; odpływ krwi z macicy możliwy jest więc w wielu kierunkach. W zastoju krwi splotu macicznego zachodzi więc możliwość odprowadzenia krwi z macicy wyżej wskazanymi drogami.

Podobne prace

Do góry