Ocena brak

Żyły klatki piersiowej

Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013

 • Żyła podobojczykowa jest przedłużeniem żyły pachowej, rozpoczyna się na brzegu zewnętrznym pierwszego żebra, a kończy w kącie żylnym przez połączenie z żyłą szyjną wewnętrzną. Zatacza łuk nad pierwszym żebrem w bruździ żyły podobojczykowej i szczelinie przedniej mięśni pochyłych, przykryta przez obojczyk. Dopływy jej są zmienne.

  Żyła ramienno-głowowa rozpoczyna się od tyłu od stawu mostkowo-obojczykowego z połączenia żył: szyjnej wewnętrznej i podobojczykowej. Połączenie tych naczyń nosi nazwę kąta żylnego. Kończą się przechodząc w żyłę główną górną. Dopływami są żyły tarczowa dolna, tarczowe najniższe, kręgowe, szyjna głęboka, szyjna zewnętrzna, osierdziowo-przeponowe, piersiowe wewnętrzne, międzyżebrowa górna, grasicze, osierdziowe, śródpiersiowe, oskrzelowe, tchawicze oraz przełykowe.

  Żyły piersiowe wewnętrzne powstają z połączenia żył mięśniowo-przeponowych i nadbrzusznych górnych, towarzysząt tętnicom o tej samej nazwie. Dopływami ich są żyły międzyżebrowe przednie, gałęzie przeszywające i mostkowe.

   Żyły osierdziowo-przeponowe towarzyszą tętnicy o tej samej nazwie

  Żyła międzyżebrowa górna jest krótkim naczyniem, do którego uchodzą kręgowe końce ży międzyżebrowych tylnych górnych trzech lub czterech międzyżebrzy.

  Żyła główna górna powstaje z połączenia obu żył ramienno-głowowych z tyłu od chrząstki pierwszego żebra. Naczynie to biegnie w dół do przedsionka prawego. Po stronie prawej przylega do płuca prawego, oddzielone opłucną śródpiersiową, po stronie leej sąsiaduje z aortą wstępującą. Od przodu przykryta jest brzegiem przednim płuca prawego, od tyłu krzyżuje się z korzeniem płuca prawego. Głównym dopływem żyły głównej górnej jest żyła nieparzysta. Poza tym mogą uchodzić do niej drobne żyły osierdziowe, oskrzelowe, śródpiersiowe przednie i grasicze.

  Żyły nieparzyste

 • Żyła nieparzysta powstaje z dwóch korzeni. Zewnętrzny jest utworzony przez żyłę lędźwiową wstępującą, wewnętrzny zaś przez gałąź odchodzącą od żyły głównej dolnej albo żyły nerkowej. Biegnie ku górze, przechodzi przez szczelinę przyśrodkową odnogi prawej przepony do klatki piersiowej i biegnie wzdłuż kręgosłupa piersiowego. Do opływów zalicza się żyłę nieparzystą krótką, nieparzystą krótką dodatkową oraz gałęzie ścienne i trzewne odpowiadające odgałęzieniom aorty piersiowej.

 • Żyła nieparzysta krótka powstaje po lewej stronie kręgosłupa analogicznie jak żyła nieparzysta. Do klatki piersiowej wchodzi przez szczelinę odnogi lewej przepony i na wysokości 7 kręgu piersiowego uchodzi do żyły nieparzystej. Dopływami trzewnymi są żyły przełykowe i śródpiersiowe, ściennymi zaś żyły miedyżebrowe tylne lewe i żyła podżebrowa lewa oraz często żyła nieparzysta krótka dodatkowa.

 • Żyła nieparzysta krótka dodatkowa biegnie w dół wzdłuż lewego brzegu kręgosłupa. Dopływami jej są żyły międzyżebrowe górne tylne lewe oraz żyy oskrzelowe i śródpiersiowe.

  Żyły kręgosłupa. Zalicza się do nich sploty żylne kręgowe zewnętrzne i wewnętrzne przednie i tylne, międzykręgowe i rdzeniowe. 

Podobne prace

Do góry