Ocena brak

Żyły jądra

Autor /liza Dodano /12.01.2012

Żyły, które odprowadzają hormony płciowe jądra towarzyszą tętnicom, wraz tętnicami przebiegają przez śródjądrze, następnie przyjmują żyły najądrza i wytwarzają bardzo obfity splot wiciowa ty (plexus pampiniformis; pampinus = winorośl). Splot ten stanowi największy składnik powrózka nasiennego, w nim przebiega przez kanał pachwinowy i po wyjściu z niego wytwarza żyłę jądrową, wpierw przeważnie podwójną, następnie pojedynczą. Po stronie prawej uchodzi ona do ż. głównej dolnej, po lewej do ż. nerkowej lewej i przez nią dopiero do ż. głównej dolnej. W przypadkach zastoju krwi splot wiciowaty może się silnie powiększać (żylaki powrózka nasiennego, varicocele). Żyły jądra zespalają się z żyłami dźwigacza jądra, które pobierają krew z osłonek jądra.

Podobne prace

Do góry