Ocena brak

Żyła wrotna

Autor /kaylen Dodano /10.01.2012

Żyła wrotna (v. portae) o przekroju 15—20 mm, która doprowadza do wątroby znacznie większą ilość krwi niż t. wątrobna, powstaje ku tyłowi od głowy trzustki ze zlania się 2 lub 3 większych naczyń: ż. śledzionowej, ż. krezkowej górnej i ż. krezkowej dolnej; ta ostatnia uchodzi często czy to do ż. śledzionowej, czy też do ż. krezkowej górnej. Krzyżując się z tylną powierzchnią górnej części dwunastnicy ż. wrotna przebiega w więzadle wątrobno-dwunastniczym i we wnęce wątroby dzieli się na gałąź prawą i lewą: gałąź prawa zaopatruje płat prawy, lewa — znaczną większość płata lewego. Płat ogoniasty otrzymuje dopływy zazwyczaj bezpośrednio z pnia ż. wrotnej. Płat czworoboczny i przylegający odcinek płata lewego ma samodzielną odnogę odchodzącą od gałęzi lewej ż. wrotnej; jest ona pozostałością ż. pępkowej; żyła pępkowa bowiem, która po urodzeniu zarasta wzdłuż prawie całego swego prze-_ biegu i przekształca się w więzadło obłe, zazwyczaj zachowuje swe światło w odcinku dochodzącym do gałęzi lewej ż. wrotnej i odgałęzieniami swymi zaopatruje wymienione części wątroby.

Podobne prace

Do góry