Ocena brak

Żyła śledzionowa

Autor /rachelC Dodano /02.02.2012

Ż. śledzionowa (v. lienalis), drugi z kolei pod względem wielkości dopływ początkowy ż. wrotnej, zbiera krew z żołądka, śledziony i trzustki. Wytwarza się ona z połączenia kilku żył (około 5—6) wychodzących z wnęki śledziony, kieruje się dalej prawie poziomo i znacznie bardziej prostolinijnie niż t. śledzionowa ze strony lewej na prawą do tylu od trzustki i układa się poniżej tętnicy. W przebiegu swym krzyżuje ona aortę między pniem trzewnym a t. krezkową górną. Koniec żyły przypada ku tyłowi od szyjki trzustki, gdzie prawic pod prostym kątem łączy się z ż. krezkową górną .

Do ż. śledzionowej uchodzą żż. trzustkowe (w. pancreaticae), żż. żołądkowe krótkie (w. gastricae breies) oraz ż. żołądkowo-sieciowa lewa (v. gastro--epiploica sinistra). Ż. żołądkowo-sieciowa lewa, zespalająca się z ż. żołądkowo-sieciową prawą, wytwarza z nią łuk żylny krzywizny większej żołądka. Do jego brzegu wklęsłego uchodzą gałązki żylne żołądkowe, do brzegu wypukłego gałązki sieciowe. Dopływy ż. śledzionowej towarzyszą odpowiednim tętnicom i mają z nimi to samo położenie. Do ż. śledzionowej przeważnie uchodzi też trzeci dopływ początkowy ż. wrotnej, ż. krezkowa dolna.

Podobne prace

Do góry