Ocena brak

ŻYGLIŃSKI FRANCISZEK

Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012

ŻYGLIŃSKI FRANCISZEK, ur. 15 X 1815 w Krakowie, zm. 31 I 1849 tamże, malarz, poeta. Uczeń W. Stattlera w krak. Szkole Sztuk Pięknych, równocześnie (1831-36) studiował prawo i filozofię na UJ; należał do kręgu demokr. młodzieży lit., od 1839 drukował poezje, gł. w „Tygodniku Literackim". Wyprawiwszy się 1846 na studia malarskie do Rzymu, pozostał z braku środków w Wiedniu; 1848 wrócił do Krakowa, gdzie zmarł wkrótce w opuszczeniu i nędzy. Twórczość Ż., zebrana w wyd. dwukrotnie (1844 i 1849) Dumkach i fantazjach oraz w pośm. Zbiorze poezji (1852), jednolita w nastroju i tematyce, to poezja śmierci, nieszczęścia, wyrażająca poczucie samotności i wyobcowania; zawoalowane aluzje polit., niechęć do świata arystokratycznych salonów zyskały Ż., poecie niewysokiego lotu, epigonowi wczesnego romantyzmu, pewną popularność.

Księga wierszy 2; Zbiór poetów 2. OLP III 1 (S. Burkot); J. ZAORSKI W kręgu krakowskich przyjaciół Gustawa Ehrenberga, Zesz. Nauk. UŁ 65 (1969).

Podobne prace

Do góry