Ocena brak

Zwyczaje, prawo zwyczajowe

Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011

Przez zwyczaje rozumie się powszechnie stosowane w danym okresie środowisku i w danych stosunkach społecznych praktykę określonego postępowania. Są to pierwsze fakty społeczne, które jeżeli nie są ogólnie znane, ustala się w drodze normalnego postępowania dowodowego, szczególnie przez zeznania świadków i opinię biegłych, często są spisywane przez organizacje profesjonalne.

Zwyczaje nie mają takiej siły obowiązującej jak ustawa.

System prawa cywilnego staje się bardzo elastyczny, na dokonujące się zmiany w praktyce społecznej.

Podział zwyczajów:

= ustalone

= przyjęte

= zwyczaj miejscowy

Przesłanką konieczną stosowania przez sąd zwyczajów nie jest ich znajomość przez osoby, których sprawy sąd rozstrzyga wystarczy, że osoby te należą do grupy społecznej w której określony zwyczaj jest upowszechniony, przyjmuje się, że każdy uczestnik stosunku cywilnego zna zwyczaj społeczności do której należy.

Normy prawa zwyczajowego należy odróżnić od prawa zwyczajowegoreguła pewnego stałego postępowania w jakiejś sprawie nie ustanowiona przez kompetentne organy państwa, lecz ustalona w praktyce obrotu prawnego może zgodnie z dominującym poglądem stać się elementem systemu prawa, jeżeli zostanie uznana i zastosowana przez organy stosujące prawo.

Podobne prace

Do góry