Ocena brak

Zwyczaj międzynarodowy a grzeczność międzynarodowa

Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011

Od zwyczaju międzynarodowego, który jest dowodem istnienia powszechnej praktyki uznawanej za prawo należy odróżnić grzeczność międzynarodową. Grzeczność międzynarodowa oparta jest na wzajemności, ale nie ma charakteru prawnego. Postępowanie wbrew tym regułom nie stanowi naruszenia prawa międzynarodowego, aczkolwiek może być to uważane za krok mało przyjazny. Najwięcej reguł grzeczności międzynarodowych powstało w dziedzinie stosunków dyplomatycznych i konsularnych. Niekiedy mogą występować trudności z odróżnieniem zwyczaju od grzeczności międzynarodowej, ponieważ zwyczaj może przekształcić się z czasem w grzeczność międzynarodową i odwrotnie – grzeczność międzynarodowa może z czasem uzyskać opinio iuris.

Zwyczaj natomiast obowiązuje w ramach całej społeczności międzynarodowej. Podstawą obowiązywania zwyczaju jest zgoda państw. Na wykształcenie się zwyczaju mają wpływ dwa elementy: praktyka oraz przekonanie o zgodności tej praktyki z prawem. Przepis prawa zwyczajowego może zostać uchylony poprzez powstanie nowego przepisu, który koliduje z wcześniejszym bądź też przez odejście od praktykowania, czyli desuetudo.

Podobne prace

Do góry