Ocena brak

Zwyczaj międzynarodowy

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Zwyczaj międzynarodowy. Przez długi okres swego historycznego rozwoju prawo międzynarodowe było głównie prawem zwyczajowym. Obecnie rola zwyczaju uległa znacznemu zmniejszeniu. Dla wykształcenia się przepisu prawa zwyczajowego konieczne są: praktyka – istotne znaczenie ma tu działalność państwa, jak i innych organów. W grę może również wchodzić działalność organizacji międzyn. Praktyka nie może być jednostronna i dotyczyć tylko jednego państwa, przekonanie o zgodności tej praktyki z prawem. W statucie MTS stwierdzono, że zwyczaj jest dowodem istnienia powszechnej praktyki przyjętej za prawo. Norma prawa zwyczajowego traci moc obowiązującą:  

na skutek wykształcenia się nowej, kolidującej z nią normy zwyczajowej lub umownej na skutek odstąpienia państw od jej praktykowania, czyli odwyknięcia. Podstawą mocy obowiązującej prawa zwyczajowego jest zgoda państwa. Dlatego zwyczaj często określany jest jako ‘milcząca zgoda’. Niektórzy autorzy kwestionują to i twierdzą, że państwa związane są także przepisami prawa zwyczajowego, na które nigdy nie wyraziły zgody lub, że prawo zwyczajowe rodzi się w sposób ;żywiołowy’ (bez świadomego udziału państw) w poczuciu jego niezbędności na podłożu wspólnych pojęć moralności społecznej.

Podobne prace

Do góry