Ocena brak

Zwyczaj a praktyka państw

Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011

Zwyczaj międzynarodowy powstaje przez praktykowanie go przez państwa. Praktyka jest to element obiektywny zwyczaju. Praktyka ta musi być jednolita, czyli dane zachowanie musi być powtarzalne oraz państwa za każdym razem będą zachowywały się tak samo. Aby powstał zwyczaj praktyka państw musi być stała.

Oznacza to, że dane zachowanie musi powtarzać się przez dłuższy czas, jednak nie zostały nigdzie udzielone wskazówki, jak długo dane zachowanie musi być powtarzane aby uznać je za zwyczaj międzynarodowy. Praktyka państw musi być także powszechna, co oznacza że żadne państwo nie może się danemu zachowaniu przeciwstawić.

Podobne prace

Do góry