Ocena brak

Zwolnienia od podatku

Autor /Molly Dodano /02.04.2011

 

  • nieruchomości zajęte na potrzeby organów administracji samorządu terytorialnego;

  • nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych, przeznaczone na przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, pod warunkiem wzajemności;

  • budowle i grunty, pasy drogowe dróg publicznych;

  • budowle transportu kolejowego, lotnisk, portów morskich i rzecznych;

  • budowle związane z wytwarzaniem i przetwarzaniem energii, paliw; ciepła;

  • grunty pod wodami płynącymi, kanałami ;

  • budynki gospodarcze związane z działalnością leśną, gospodarstwa rolne, budynki gospodarcze związane z działalnością rolniczą;

  • budowle zabytkowe;

  • muzea.

Podobne prace

Do góry