Ocena brak

Zwój nerwowy rdzeniowy

Autor /Niecislaw Dodano /14.03.2012

● zwojem nerwowym nazywamy skupisko neuronów poza centralnym układem nerwowym

● otoczony łącznotkankową torebką (odpowiednik onerwia i nanerwia nerwów rdzeniowych)

zrąb zwoju stanowi tkanka łączna wiotka (odpowiednik śródnerwia nerwów rdzeniowych), otaczająca zwojowe komórki nerwowe, będące neuronami rzekomojednobiegunowymi poprzedzielanymi pęczkami włókien nerwowych

● ciała komórkowe neuronów leżą głównie w części obwodowej, pod torebką łącznotkankową; każde z nich oddaje jedną wypustkę ku środkowi zwoju, która następnie rozdziela się na kształt litery T (na akson – włókno dośrodkowe i dendryt – włókno odśrodkowe)

ciało komórki zwojowej ma wyraźne, pęcherzykowate jądro, w cytoplaźmie widoczne są zaś liczne zasadochłonne ziarnistości

● ciało komórki zwojowej otoczone pojedynczą warstwą spłaszczonych komórek satelitarnych (amficytów) o gwiaździstym
kształcie i przeplatających się wypustkach – komórki te mają zwarte jądra, od zewnątrz otoczone są wytworzoną przez siebie blaszką podstawną

● komórki satelitarne oddzielone są od komórek zwojowych szparą obkurczeniową

● w zwoju spotyka się też naczynia włosowate i fibrocyty

Podobne prace

Do góry