Ocena brak

ZWIERZCHNICTWO TERYTORIALNE A PERSONALNE PAŃSTWA

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Zwierzchnictwo terytorialne lub suwerenność to władza państwa na jego terytorium. Wszystkie osoby (obywatele i cudzoziemcy) i rzeczy znajdujące się na terytorium państwa podlegają jego władzy i prawu.

Zwierzchnictwo personalne państwa to władza państwa (opieka) nad wszystkimi obywatelami tego państwa, czyli nad:

  • obywatelami zamieszkującymi w kraju

  • obywatelami przebywającymi czasowo za granicą

  • personelem placówek dyplomatycznych i konsularnych tego państwa za granicą

  • obywatelami pełniącymi służbę wojskową wobec tego kraju za granicą

  • wszystkimi obywatelami przebywającymi na statkach, samolotach tego państwa (gdziekolwiek by się nie znajdowali)

Podobne prace

Do góry