Ocena brak

Zwieracz gardła górny

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Zwieracz gardła górny (m. constńctor pharyngis superior s. cep halop ha-ryngeus) położony najgłębiej i najwyżej ma kształt czworoboczny. Zajmuje on górną trzecią część ściany gardła.

Zwieracz górny rozpoczyna się długą linią przyczepu na dolnej powierzchni czaszki. Odróżniamy cztery części początkowe tego mięśnia. Część pierwsza, górna — m. skrzydłowo-gardłowy (m. pterygo-pharyngeus) rozpoczyna się 1) na tylnym brzegu blaszki przyśrodkowej wyrostka skrzydłowatego oraz na haczyku skrzydłowym; część druga, niżej położona — m. policzkowo-gardłowy (m. buccopharyngeus) — 2) na szwie skrzydłowro-żuchwowym , część trzecia, jeszcze niższa — m. żuchwowo-gardłowy (m. mylopharyngeus)—odchodzi 3) od tylnej części kresy żuchwowo-gnykowej; wreszcie część czwarta, najniżej położona — m. językowo-gard łowy (m. glossopharyngeus)—4) od brzegu bocznego nasady języka w przedłużeniu włókien m. poprzecznego języka.

Włókna biegną przeważnie poprzecznie ku tyłowi, górne nieco ku górze, dolne nieco ku dołowi i kończą się na szwie gardła, sięgając u góry prawie do guzka gardłowego lub nieraz nawet, jako odmiana, do samego guzka (m. azygos pharyngis).

Dodatkowe pasma rozpoczynają się czasem na powierzchni dolnej piramidy kości skroniowej (m. petropharyngeus) u brzegu otworu zewnętrznego kanału tętnicy szyjnej; zstępują one ku dołowi do mięśnia w przejściu jego ściany bocznej w tylną i gubią się w tymże mięśniu kierując się przyśrodkowo.

Między górnymi włóknami zwieracza górnego a podstawą czaszki po obu stronach szwu gardła część ściany pozostaje bez pokrycia mięśniowego; w części tej na przestrzeni 1—2 cm widoczna jest bezpośrednio powięź gardłowo-podstawna. Granica dolna mięśnia sięga mniej więcej do poziomu kątów żuchwy. Część dolna pokryta jest zwieraczem środkowym i w małym stopniu zwieraczem dolnym. Dopiero po usunięciu obu tych mięśni otrzymujemy obraz całości. Od wewnątrz mięsień przylega do błony włóknistej.

Zwieracz górny podczas łykania wpukla ścianę tylną gardła do wewnątrz, wytwarzając na niej poziomy, półkolisty wał (Passacanta), o który opiera się brzeg tvlny podniebienia miękkiego. Fałd ten w czasie łykania uzupełnia więc odgraniczenie jamy nosowo-gardłowej od części ustnej gardła.

Podobne prace

Do góry