Ocena brak

Związkowy Trybunał Konstytucyjny w Niemczech – kompetencje i skład

Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011

- składa się z 2 senatów, po 8 sędziów w każdym; 

- sędziów Trybunału wybierają obie izby parlamentu (w połowie) na okres 12 lat

- kompetencje:

• prawnokonstytucyjny nadzór nad działalnością konstytucyjnych organów (rozstrzyganie sporów pomiędzy związkiem a krajem)

badanie konstytucyjności działania niektórych organów państwowych (prezydent związku), instytucji konstytucyjnych (partie) oraz prywatnych osób prawnych

kontrola legalności działania wszystkich organów państwowych poprzez badanie zgodności ustaw i in. aktów z konstytucją

Do góry