Ocena brak

ZWIĄZKI PRAWA Z SOCJOLOGIĄ

Autor /bomberman Dodano /11.04.2011

– zaczynają się wtedy, gdy w ślad za rozwojem socjologii powstają realistyczne teorie prawa.

Za prekursorów myśli socjologicznoprawnej można uznać Monteskiusza który twierdził, że treść i skuteczność nakazów ustawodawczych zależą od warunków przyrodniczych i kształtowanych przez nie różnych typów ustrojów społecznych.( dzieło „O duchu praw”).

Fredricha von Savigny – twórcę niemieckiej szkoły historycznej w nauce prawa.Traktował prawo jako przejaw „ducha narodu” i składnik życia wspólnoty narodowej, podlegający organicznej ewolucji.

Podobne prace

Do góry