Ocena brak

Związki prawa adm. z innymi gałęziami prawa

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Najbliższy związek prawa adm. jest z prawem:

- konstytucyjnym - zajmuje się podstawami ustroju państwowego, społ. i polit., budową aparatu państwowego (ogólnie),

- cywilnym - niektóre przepisy prawa cywilnego warunkują ich zastosowanie od uprzedniej decyzji prawa adm. Niektóre decyzje pr. adm. wywołują skutki w sferze pr. cywilnego ( decyzja o lokalizacji budynku),

- finansowym - stanowi wydzieloną w osobną dyscyplinę naukową część pr. adm., te stosunki są wydzielone,

- rolnym - podobny jest stosunek jak prawa finansowego.

- ochrony środowiska - sankcje za przekraczanie tego prawa są w pr. adm., wydawanie pozwoleń wodno-pr.

Podobne prace

Do góry