Ocena brak

ZWIĄZKI PEDAGOGIKI Z INNYMI DYSCYPLINAMI NAUKOWYMI

Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011

  1. Pierwszorzędowe (nie możę bez nich istnieć): psychologia rozwojowa, socjologia wychowania, etyka

  2. Drugorzędowe (obficie korzysta z ich dorobku): historia, kulturologia, biologia, teologia, antropologia

  3. Trzeciorzędowe (może uwzględniać ich wyniki badań): estetyka, demografia, higiena, ekonomika, logika, cybernetyka

  4. Czwartorzędowe (mogą stać się przedmiotem edukacji): muzyka, plastyka, filologia

Wg Kunowskiego

  1. nauki pedagogiczne

  2. nauki współdziałające z pedagogiką

  3. nauki pomocnicze

Do góry