Ocena brak

Związki organiczne - Tłuszcze obojętne (właściwe)

Autor /Herbert Dodano /13.10.2011

Powszechne lipidy w organizmach, są najekonomiczniejszą formą zapasową paliwa energetycznego. Spalenie 1 g tłuszczu daje 2x więcej energii, niż ze spalenia 1 g węglowodanów. Sacharydy i białka mogą zostać przekształcone w tłuszcze i zmagazynowane w takowej tkance.

Cząsteczka tłuszczu obojętnego zbudowana jest z cząstki glicerolu, połączonej z 1, 2 lub 3 cząstkami kwasów tłuszczowych. Glicerol to 3-węglowy alkohol z 3 grupami --OH. Kwasy tłuszczowe - związki zbudowane z długich łańcuchów węglowodorowych, mających na jednym końcu grupę karboksylową (--COOH). Około 30 kwasów występuje w różnych lipidach lub związkach lipidowych.. Kwasy zawierające parzystą liczbę atomów C to kwas masłowy (zjełczałe masło; 4 atomy C), kwas oleinowy (18 atomów C).

Nasycone kwasy tłuszczowe zawierają maksymalną możliwą liczbę atomów H, a w kwasach nienasyconych pomiędzy atomami C występuje przynajmniej 1 wiązanie podwójne. Kwasy wielonienasycone - więcej niż 1 wiązanie podwójne. Olej to NNKT (w temperaturze pokojowej - ciecz), a NKT w takiej to ciało stałe.

Jeżeli z glicerolem połączy się 1 cząstka kwasu tłuszczowego -monoacyloglicerol, 2 to diacyglicerol, a 3 - triacyloglicerol. Połączone są one z glicerolem wiązaniem estrowym.

Podobne prace

Do góry