Ocena brak

Związki organiczne - Sacharydy (węglowodany, cukrowce)

Autor /Herbert Dodano /13.10.2011

Cukry i skrobia służą jako źródło energii, celuloza jest elementem strukturalnym ścian komórkowych, otaczających komórkę roślinną. Zbudowane są z C, O, H, występujących najczęściej w stosunku: 1 atom C : 2 atomy H : 1 atom O (CH2O)n. Węglowodany, czyli ilościowy stosunek H i O taki sam, jak w wodzie (2:1), zatem są "wodzianami węgla". Węglowodany mogą być zbudowane z:

  1. 1 jednostki cukrowej - monosacharydy

  2. 2 jednostek cukrowych - disacharydy

  3. wielu jednostek cukrowych- polisacharydy.

Podobne prace

Do góry