Ocena brak

Związki organiczne - Polisacharydy

Autor /Herbert Dodano /13.10.2011

Zalicza się do nich skrobię, glikogen i celulozę (błonnik). Makrocząsteczki polisacharydów składają się z wielu powtarzających się jednostek monosacharydowych, najczęściej glukozy. Ich liczba może dochodzić do kilku tysięcy. Łańcuchy polisacharydowe mogą być utworzone przez różne izomery glukozy, których cząsteczki połączone są w różny sposób (rozgałęzione lub proste). Wszystkie różnice decydują o odmiennych właściwościach poszczególnych cukrów.

Skrobia - substancja zapasowa roślin, budulec - a -glukozy (monomery połączone wiązaniami a , czyli 1(R) 4). Ma 2 formy: amyloza (cząstki nierozgałęzione) i amylopektyna (powszechna, około 1000 jednostek glukozy, łańcuchy rozgałęzione co 20-25 jednostek, a w miejscach rozgałęzień wiązania między C-1 jednej a C-6 drugiej). Rośliny magazynują skrobię w plastydach.

Glikogen - materiał zapasowy tkanek zwierzęcych. Jego cząsteczki są silnie rozgałęzione i łatwiej rozpuszczalne w wodzie, aniżeli skrobi. Glikogen gromadzi się głównie w wątrobie i mięśniach.

Celuloza - najpospolitszy węglowodan na Ziemi. Ponad 50% węgla drzewnego zawarte jest w celulozie. Drewno ma jej 50%, a bawełna 90%. Komórki roślinne otoczone są ścianą z głównym składnikiem - celulozą. jest ona nierozpuszczalnym polisacharydem utworzonym, podobnie jak skrobia, z cząstek glukozy, połączonych innym typem wiązań. Składa się z cząstek b -glukozy połączonych wiązaniami b (1(R) 4). nie da się go rozszczepić przez enzymy hydrolityczne rozszczepiające wiązania a . Ludzie i zwierzęta nie mogą jej wykorzystywać jako substancji odżywczej. Jednak jest ona niezbędna w naszym pożywieniu, gdyż ułatwia prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego. Mikroorganizmy, które potrafią rozszczepiać jej cząsteczki żyją w układzie krów i owiec.

Podobne prace

Do góry