Ocena brak

Związki organiczne - Monosacharydy

Autor /Herbert Dodano /13.10.2011

Cukry proste, których cząstki zawierają najczęściej od 3 do 7 atomów C. Na przykład:

Glukoza (C6H12O6) - najpowszechniejszy w metabolizmie istot żywych. Glony i rośliny wytwarzają ją z CO2 i H2O, wykorzystując, jako źródło energii światło słoneczne. W trakcie oddychania komórkowego wiązania w jej cząstce zostają rozerwane i uwalnia się energia potrzebna w energochłonnych procesach życiowych. Służy też jako materiał do syntezy innych związków organicznych. Glukoza jest również bardzo istotna w procesach metabolicznych, a jej stężenie we krwi ludzi zwierząt wyższych jest utrzymywana na stałym poziomie dzięki mechanizmom homeostatycznym.

W cząstce glukozy każdy atom C, oprócz jednego, ma dołączoną grupą wodorotlenową; ten "samotny" łączy się podwójnym wiązaniem z tlenem, tworząc grupę karbonylową. Znajduje się ona na końcu 6-węglowego łańcucha, czyli glukoza jest aldehydem, a jeżeli znajdziemy ją w środku, to monosacharyd jest ketonem.

Glukoza i fruktoza są izomerami strukturalnymi ( te same wzory cząsteczkowe, a inny układ atomów w cząstce). I to powoduje, że mają odmienne właściwości chemiczne (np. fruktoza jest słodsza).

Glukoza i galaktoza są zarazem heksozami i aldehydami. Mają odmiennie ułożone podstawniki wokół atomu C-4.

Cząsteczki są trójwymiarowe, co nie pozostaje bez związku z ich właściwościami. Dlatego wzory przestrzenne ułatwiają zrozumienie zależności między strukturą a funkcją cząsteczek. W a -glukozie grupa wodorotlenowa leży pod płaszczyzną pierścienia, a w b -glukozie - nad płaszczyzną.

Podobne prace

Do góry